Jaunumi 2014 /

Grāmatas

Atpakaļ

Rokasgrāmata vides izglītībā

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem Vides mācības apguvē, ka arī ieinteresētu ikvienu Latvijas jauno pilsoni rūpīgāk un ar lielāku izpratni izturēties pret apkārtējo vidi, tapusi „Rokasgrāmata vides izglītībā” skolotājiem. „Rokasgrāmata vides izglītībā” ir domāta ikvienam skolotājam, kuru interesē vides izglītības jautājumi un metodika, kā tos labāk pasniegt skolēniem.

Kā atzīst grāmatas autores, skolotājas Marija Grīnberga un Ligita Ridūze, Vides izglītība ir samērā jauna sadaļa mūsu valsts izglītības saturā. Mums tajā nav tik senu tradīciju un pieredzes, kā, piemēram, Ziemeļvalstīs. Izvērtējot vides izglītību Latvijā, jāsecina, ka tajā ir daudz „balto plankumu”, pirmkārt, nav skaidras koncepcijas, kā šis priekšmets būtu apgūstams, kāda loma tajā ir atsevišķiem mācību priekšmetiem, nav arī izstrādāta saistība starp dažādiem izglītības posmiem. Patiesībā Vides mācības apguve lielā mērā atkarīga no katra konkrētā pedagoga ieinteresētības un zināšanām, kā arī pieejamiem materiāliem. Tieši šī iemesla dēļ tapusi „Rokasgrāmata vides izglītībā” skolotājiem. Izdevums veidots, balstoties uz autoru 12 gadu darba pieredzi vides izglītībā un 5 gadu pieredzi, iesaistoties atkritumu apsaimniekošanas projektos. Abas grāmatas autores ir darbojušās gan kā vietējo, gan starptautisko projektu koordinatores. Grāmatas rakstīšanas procesā daudz izmantota Ziemeļvalstu izglītības un vides organizāciju pieredze, kā arī idejas no dažādiem Eiropas vides izglītības semināriem un konferencēm.

Tomēr grāmata ir tikai viens no zināšanu apgūšanas priekšnoteikumiem, jo jāmāk prast teoriju pielietot praksē.

 

Bērnu grāmata „Draudzēsimies”

Bērnu grāmata „Draudzēsimies” radīta gan kā palīgmateriāls dabas zinību mācību priekšmetu apguvē, gan arī kā materiāls, ko izmantot audzināšanas stundās 1.- 4. klašu skolēniem. Grāmata „Draudzēsimies” ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.

Grāmatas autores „Latvijas Zaļās jostas” pārstāve Velga Vilciņa un Latvijas Vides fonda pārstāve Sandra Urtāne cer, ka „Draudzēsimies” būs lielisks palīgs skolotājām, kā arī pirmskolas iestāžu audzinātājām, mācot bērnus mīlēt un cienīt dabu.

Lai būtu draudzīgs pret vidi, pirmkārt ir jāšķiro atkritumi, ir ikdienā jāizvēlas videi draudzīgāki iepakojumi un preces. Taču to visveiksmīgāk var iemācīties no mazotnes, grāmatas atvēršanas svētkos uzsvēra I.Petrēvica, „L&T Hoetikas” pārstāve.

Grāmatu „Draudzēsimies” var aplūkot uzklikšķinot uz zemāk norādītajiem uzskaitījumiem:

 

Mācību grāmata „Cilvēks-atkritumi-vide”

SIA „Zaļā josta” 2004. gada nogalē dāvināja visām Latvijas skolām grāmatu „Cilvēks – Atkritumi – Vide” (ISBN 9984-19-662-3).

Lai atbildētu uz visiem jautājumiem par dabu un cilvēku ietekmi uz dabu, būtu nepieciešami daudzu grāmatu sējumi. Tāpēc šajā grāmatā nav atbilžu uz visiem jautājumiem par to, kā un kāpēc, un vai vispār. Tomēr tā sniegs ieskatu atsevišķās problēmās un risinājumos, uzdos jautājumus un atbildēs uz tiem, kā arī ļaus labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt – vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam. Ar grāmatas palīdzību dziļāk ielūkojamies problēmās un jautājumos, ar kuriem mēs visi sastopamies ikdienā.

Mācību grāmatā „Cilvēks-atkritumi-vide” ir šādas sadaļas:

Ilgtspējīga attīstība, Ekoloģiskā pēda, ” Siltumnīcas efekts”, Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.

Ja vēlaties grāmatu lejuplādēt PDF formātā tad klikšķieniet uz zemāk esošā uzskaitījuma:

 

Trakas lietas par … vidi

Pateicoties SIA “Zaļā josta”, Latvijas vides aizsardzības fonda un Friends of the Earth EWNI atbalstam, Vides aizsardzības klubs sadarbībā ar Aliansi ilgtspējīgai attīstībai 2005. gadā ir uzsāka izglītojoši informatīvu kampaņu “Trakas lietas…”

Katru dienu mēs uzzinām arvien jaunus un satraucošus faktus par to, kas notiek ar mūsu planētu. Mēs uzzinām patiesi trakas lietas, kas vistiešākajā veidā skar mūs un var atstāt būtisku iespaidu uz mūsu veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Tomēr ne vienmēr mēs esam gatavi paskatīties patiesībai acīs un sākt rīkoties. Lai sargātu vidi un rūpētos par dabu, līdz ar to arī par sevi, nav noteikti jāķēdējas pie kokiem vai jāveic līdzīgas visnotaļ atraktīvas, bet nedaudz ekstrēmas darbības. Reizēm vienkārši pietiek padomāt un mainīt kaut ko savā ikdienā.

Izglītojoši informatīvās kampaņas „Trakas lietas…” ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem ir izveidotas brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem, iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.’

Grāmatā  „Traka lietas par… vidi” iekļautas šādas sadaļas: