Jaunumi 2018 /

Gulbenē norisināsies vides izglītības pasākums skolēniem un pedagogiem

Atpakaļ

SIA “Pilsētvides serviss” aicina Gulbenes vispārizglītojošo iestāžu skolēnus apmeklēt vides izglītības pasākumu, kas 26. aprīlī plkst. 11.00 notiks Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”. Pasākuma laikā tiks paziņoti un apbalvoti konkursa “Dzīvo zaļi” uzvarētāji, kā arī skolēniem būs iespēja apmeklēt SIA “Zaļā josta” speciālistu saistošo lekciju par atkritumu šķirošanas nozīmi, piedalīties interaktīvās spēlēs ar vides aizsardzības tematiku un apmeklēt konkursam iesūtīto radošo darbu izstādi.

Šī gada martā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss” ar “Zaļā josta” atbalstu bija izsludinājis vides izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”, kurā bija aicināti piedalīties Alūksnes un Gulbenes skolu audzēkņi. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Abos novados konkursam tika iesūtīti vairāki radošie darbi, kuri liecina par skolēnu interesi un ievērojamām zināšanām par atkritumu šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu saimniekošanu kopumā, kā arī par iespējām šķirot atkritumus un samazināt to daudzumu mājas apstākļos.

“Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens no mums var ikdienā gādāt par taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tā ir viens no efektīvākiem veidiem, kā samazināt gružu apjomu, jo šķirošanas rezultātā tiek radītas otrreizēji pārstrādātas izejvielas jaunu preču ražošanai, taupīti dabas resursi un mazinās cilvēka kaitējums apkārtējai videi. Konkursa dalībnieki ir paveikuši lielu darbu – konkursam iesūtītajos darbos ir vērojami ne vien risinājumi videi draudzīgai saimniekošanai un otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanai ikdienā, bet arī padziļinātā analīze par to, kā tad pareizi ir jāveic atkritumu šķirošana, kādas lietas var tapt no pārstrādājamiem materiāliem, un kādās jomās līdz ar to var samazināt atkritumu daudzumu,” par konkursa norisi stāsta SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

“Sabiedrības vides apziņa un vides izglītības līmenis ar katru gadu uzlabojas, īpaši skolas vecuma bērniem. Vēl pirms 25-30 gadiem ikviens vismaz skolā bija dzirdējis par to, ka ir aizsargājamie augi un dzīvnieki, taču, piemēram, sadzīves atkritumu šķirošana nepastāvēja ne teorētiskā, ne praktiskā līmenī. Situācija mainās, sabiedrības informētības līmenis paaugstinās, un termins „vides izglītība” dažās izpausmēs jau kļuvis pašsaprotams. Bērni ātri apgūst visu jauno jo īpaši tad, ja tas tiek pasniegts saistošā veidā, turklāt praktiskus padomus dod arī tuviniekiem. Līdz ar to šādas vides izglītības aktivitātes – konkursi, radošās darbnīcas, vides aizsardzības akcijas u.tml. – kuru pamatā ir ielikta spēle un zināms sacensības elements, piesaista bērnu un jauniešu uzmanību un spēj efektīvi ieviest viņu apziņā vides saudzēšanas ieradumu. Gulbenes pašvaldība arī turpmāk būs gatava atbalstīt līdzīgas vides izglītības aktivitātes,” uzsver Gulbenes pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders.

Konkursam “Dzīvo zaļi” savus pieteikumus ir iesūtījuši skolēni vecuma grupās no 1. līdz 11. klasei. Šobrīd notiek radošo darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana. Uzvarētāji un simpātiju balvu ieguvēji tiks paziņoti noslēguma pasākumā 26.aprīlī Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” plkst. 11:00-14:00 (Brīvības ielā 22, Gulbenē). SIA “Pilsētvides serviss” un “Zaļā josta” aicina uz vides izglītības pasākumu visus Gulbenes skolēnus un skolotājus, lai kopā veicinātu atkritumu šķirošanas kultūras attīstību, likvidētu “baltos plankumus” attiecībā uz atkritumu šķirošanas procesu un iespējām Gulbenes novadā, ka arī saistošā veidā bērnu uzvedība izkoptu atkritumu šķirošanas ieradumu.