Jaunumi 2022 /

Iepirkums: Ieteikumi Ražotāju atbildības sistēmas modeļa attīstībai un pilnveidei attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ar filtriem, filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem un to atkritumiem