Jaunumi 2006 /

Ilgu mūžu papīram!

Atpakaļ

Papīrs nav vienreizējās lietošanas prece – ar šādu ideju organizācija SIA “Zaļā josta” sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu 2006.gada 5.jūlijā rīkoja gājienu, kas devās uz vairākām mūsu valsts ministrijām, kā arī uz Ministru kabinetu un Rīgas Domi.

Gājiena mērķis bija aicināt šo iestāžu darbiniekus taupīgāk izmantot dabas resursus – racionālāk rīkoties ar papīru savā ikdienas darbā, šķirot to, kā arī ikdienas darba vajadzībām izvēlēties otrreiz pārstrādātu papīru. Valsts pārvaldes darbinieku rīcībai vajadzētu kalpot par labu piemēru arī pārējiem valsts iedzīvotājiem!

Lai akcija nepaliktu tikai runāšanas līmenī, gājiena organizatori iestādēm dāvināja otrreiz pārstrādāto papīru un to darbiniekiem izplatīja informāciju (buklets) par iespējām savā ikdienā taupīt papīru. Tāpat arī garāmgājēji gājiena laikā tika informēti par dažādiem veidiem, kā papīru izmantot racionālāk!
Gājienā piedalījās arī Roberts Gobziņš, SIA „Zaļā josta” ezis Jostiņš un Pasaules Dabas fonda panda.

Attēlā: Gājiena dalībnieki

 

Valsts Kancelejas pārstāves Una Klapkalne, Valsts kancelejas direktora vietniece politikas plānošanas un koordinācijas lietās, un Laine Kučinska, Valsts Kancelejas Komunikācijas departamenta vadītājas pienākuma izpildītāja, pastāstīja par tādu jau pastāvošu pozitīvu tendenci kā dokumentu aprites elektronizāciju Valsts kancelejā, piemēram, e-portfeli un atzina, ka darbinieki ar lielu prieku izmēģinās savā ikdienas darbā otrreiz pārstrādātu papīru.

Ārlietu ministriju pārstāvēja ministrs Artis Pabriks, kurš uzsvēra, ka meži ir viena no Latvijas bagātībām, kas saudzējama, kā arī to, ka tieši Latvijas daba ir tā, kas vilina rietumvalstu tūristus, tādēļ viņš ar lielu prieku piedalās šajā akcijā un sniegs savu personīgo ieguldījumu.

Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvēja ministre Baiba Rivža, kas atzina, ka pievēršot lielāku vērību papīra racionālai izlietošanai un to šķirojot, arī nākamajām paaudzēm tiek nodrošināta tīra vide ar Latvijas brīnišķīgajām ainavām, tāpat arī viņa uzsvēra, ka Izglītības un zinātnes ministrijā arī tagad tiek pievērsta īpaša uzmanība racionālai papīra lietošanai.

Finanšu ministrijas pārstāvji ministrs Oskars Spurdziņš un Finanšu ministrijas valsts sekretāre Irēna Krūmane, uzsvēra, ka rūpes par vidi ir mūsu visu pienākums un atklāja, ka Finanšu ministrija šai akcijai zināmā mērā jau ir pievienojusies – ņemot vērā milzīgo papīra daudzumu, kas ir nepieciešams valsts budžeta likuma un ar to saistīto dokumentu sagatavošanai papīra formātā, šogad ir izdots disks, kurā apkopota visa informācija.

Vides ministriju pārstāvēja tās parlamentārais sekretārs Mārtiņš Jirgens, kurš izteica gandarījumu par ilgstošu Vides ministrijas sadarbību ar SIA „Zaļā  josta” un Pasaules Dabas fondu un uzsvēra, ka tieši sabiedrības informēšana un tās līdzdalības veicināšana par ilgtspējīgu vides resursu izmantošanu ir viens no noteicošajiem aspektiem efektīvai šo resursu izmantošanai nākotnē.

Rīgas Domē akcijas dalībniekus sagaidīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Birks, kurš atzina, ka nav nepieciešama liela piepūle savu paradumu maiņā, lai samazinātu papīra patēriņu – tādēļ ikviens Rīgas domes darbinieks elektroniski saņems informāciju par papīra taupīšanas iespējām.

Aicinām pievienoties un atbalstīt ideju par dabas resursu taupīšanu un otrreizējā papīra izmantošanu!