Jaunumi 2022 /

Informatīva lekcija un praktiskā šķirošanas meistarklase Ikšķiles Senioru skolā “ATKRITUMI, TO ŠĶIROŠANA. DEPOZĪTA SISTĒMA. Kāpēc šķirot?

Atpakaļ

2022.gada 30.martā “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune vadīja vieslekciju Ikšķiles senioru skolā Ikšķiles Tautas namā. “Zaļā josta” pasākuma ietvaros izglītoja apmeklētājus par sekojošām tēmām:

  • Izlietotā iepakojuma šķirošana un pārstrāde;
  • Depozīta sistēma dzērienu iepakojumam;
  • Videi kaitīgu preču šķirošana un utilizācijas iespējas;
  • Nolietoto elektroiekārtu šķirošana un nodošana pārstrādei;
  • Bioloģiski norādāmo atkritumu šķirošana;
  • Tekstilatkritumu utilizācija;
  • Atkritumu neradīšanas iespējas;
  • Korekta atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras lietošana.

SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune dalījās pieredzē un piemēros, kā iedzīvotāji var rīkoties atbildīgi, šķirojot atkritumus. Pasākumā piedalījās un zināšanas atkritumu šķirošanas pamatprincipos un nozīmē guva 25 dalībnieki.

Stāstījuma beigās notika diskusija un praktisko šķirošanas iemaņu pārbaude starp dalībniekiem. Dalībnieki bija līdzi paņēmuši dažādus atkritumu veidus, par kuru pareizu šķirošanu bija šaubas. Diskusijas laikā visi neskaidrie jautājumi tika skaidroti. Vieslekcija ne tikai sniedza ieskatu atkritumu šķirošanā, bet aicināja domāt arī par plašāka mēroga likumsakarībām un norisēm pasaulē.