Jaunumi 2022 /

Informatīva lekcija un praktiskā šķirošanas meistarklase uzņēmumā “Visma labs”

Atpakaļ

2022.gada 29.novembrī “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune viesojās uzņēmumā SIA “Visma Labs” ar informatīvu vieslekciju angļu valodā  “Think and act responsible: Why it is important to minimise, sort and recycle waste”.

Pasākuma mērķis bija  izglītot uzņēmuma darbiniekus un paplašināt viņu zināšanas par atkritumu šķirošanu, sniegt ieskatu aktualitātēs atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā, sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc atkritumu šķirošana ir būtiska;
  • Kāpēc ir svarīgi samazināt atkritumu daudzumu, šķirot un pārstrādāt atkritumus;
  • Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt izlietotā iepakojuma atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt videi kaitīgo preču atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt nolietotās elektroiekārtas;
  • Kā rīkoties ar tekstilatkritumiem;
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
  • Sadzīves bīstamo atkritumu utilizācija;
  • Kur sameklēt sev tuvāko šķiroto atkritumu nodošanas vietu.
Pasākuma laikā 65 darbinieki tika izglītoti pareizā šķirošanā un pēc izglītojošās lekcijas tika pārbaudītas darbinieku šķirošanas prasmes  praktiskā šķirošanas spēlē, kurā darbinieki komandās pārrunāja iegūtās zināšanas atkritumu pareizā šķirošanā.
SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune dalījās pieredzē un piemēros, kā iedzīvotāji var rīkoties atbildīgi, šķirojot atkritumus. Diskusijas laikā tika skaidroti visi neskaidrie jautājumi saistībā ar pareizu atkritumu šķirošanu.

SIA “Visma Labs” ir starptautisks uzņēmums, kas izstrādā, testē un atbalsta vairāk nekā 50 Visma grupas IT programmatūras produktus tādās nozarēs kā finanses, HRM, medicīna, izglītība, kā arī nodrošina kritisko mākoņprogrammatūru vairāk nekā miljonam mazo uzņēmumu, vidējo un lielo uzņēmumu un publiskā sektora klientu Eiropā un Latīņamerikā. Darbinieku skaits: 280.
 Visma labs Latvijā strādā starptautiskās komandās, rūpējoties un uzlabojot ikdienu klientiem Skandināvijā un Eiropā. Viena no uzņēmuma prioritātēm ir arī rūpes par vidi un ilgtspēju.