Jaunumi 2012 /

Izdota izglītojoša īsfilma par nolietotu elektroiekārtu pārstrādes ciklu

Atpakaļ

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Zaļā josta” izdevis jaunu izglītojošu īsfilmu „Elektroiekārtu ceļš”. Filmā skaidrots elektroiekārtu dzīves cikls, sākot no jaunas elektriskās iekārtas nonākšanas pie gala patērētāja līdz tās nodošanai otrreizējā pārstrādē pēc darbības laika beigām. Filma sniedz atbildes uz jautājumiem, kādēļ nolietotas elektroiekārtas ir videi kaitīgi atkritumi, kā rīkoties patērētājam pēc elektroiekārtas kalpošanas laika beigām un kā tās pareizi jāapsaimnieko. Filmā sniegts ieskats nolietoto elektroiekārtu otrreizējā pārstrādē un tajā stāstīts par ieguvumiem no elektroiekārtu atkritumu pareizas apsaimniekošanas. Īsfilmas izdošanu DVD formātā atbalsta A/S „Antalis”.

Izglītojošā īsfilma „Elektroiekārtu ceļš” ir jau trešā SIA „Zaļā josta” izdotā vides izglītības filma, secīgi turpinot 2007. gadā izdoto īsfilmu „Papīra ceļš”, kas skaidro papīra iepakojuma pārstrādes ciklu, un 2009. gadā izdoto īsfilmu „Bateriju ceļš”, kurā skatītājiem atklāta bateriju pārstrāde un to kaitīgā ietekme uz vidi un cilvēku veselību. „Elektroiekārtu ceļš” ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

Īsfilmas galvenā mērķauditorija ir vidusskolu un pamatskolu audzēkņi. „Elektroiekārtu ceļš” ir izstrādāta gan patstāvīgai elektroierīču pārstrādes procesa un nozīmes izpratnei, gan kā lielisks palīglīdzeklis vides priekšmetu apguvei skolēniem. Materiāls ir papildināts ar uzdevumiem, kas atvieglo tā pielietojumu vides izziņas nodarbībās. Filmas galvenie varoņi – ledusskapis un televizors – atklāj skatītājiem savu dzīves ciklu no ražotnes līdz veikala plauktam, tālāk pie patērētāja un pēc darbības laika beigām otrreizējās pārstrādes procesa rezultātā atdzimstot jaunā veidolā pilnīgi jaunas elektroiekārtas izskatā. Pēc īsfilmas oficiālās prezentācijas tā tiks izplatīta Latvijas vispārizglītojošās skolās, ar mērķi to izmantot skolēnu vides mācību procesā.

„Ja elektroiekārtas pēc to lietderīgā kalpošanas laika beigām tiek izmestas kopā ar sadzīves atkritumiem vai atstātas ceļmalā, apkārtējās vides iedarbībā to korpuss sāk rūsēt un iekārtās esošie metāli, ķīmiskie savienojumi un citas vielas sāk savstarpēji ķīmiski reaģēt, veidojot kaitīgus savienojumus. Tie kopā ar lietus ūdeni var izgarot gaisā, piesārņojot to, vai nonākt dzeramā ūdenī un tālāk mūsu organismā. Tikai pareiza nolietotu elektroiekārtu apsaimniekošana pasargā vidi un cilvēkus no šo kaitīgo atkritumu potenciālajiem draudiem, kā arī palīdz taupīt resursus un atgūt vērtīgas otrreizējās izejvielas,” stāsta Jānis Lapsa, SIA „Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs.

Īsfilmas „Elektroiekārtu ceļš” oficiālā atklāšana norisināsies šī gada 28. martā plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, vides izglītības koordinatoru semināra ietvaros. Filmas atklāšanā aicināti piedalīties vides izglītības koordinatori un preses pārstāvji. Pieteikties vides izglītības koordinatoru samināram iespējams, aizpildot pieteikuma formu VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari.shtml.

„Elektroiekārtu ceļš” pēc atklāšanas pasākuma būs skatāms uzņēmuma „Zaļā josta” mājas lapās www.zalajosta.lv un www.lzj.lv. Aicinām izglītības iestādes pieteikties īsfilmas DVD saņemšanai  SIA „Zaļā josta” birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 41b, iepriekš sazinoties pa tālruņa numuriem 67808112,  67808320,  vai zvanot uz mob. tālruni 27099097 .