Jaunumi 2024 /

Izglītojam par atkritumu šķirošanu Carnikavas pamatskolā

Atpakaļ

Ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums “Zaļā josta”, sadarbībā ar SIA “CleanR” čaklo skudru 6.februārī viesojās Carnikavas pamatskolā, kur organizēja sākumskolas bērnu izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas jautājumos.

Šoreiz kopā ar pamatskolas 120 audzēkņiem un audzinātājām tika pārrunāta ikviena klausītāja ietekme uz vidi un šķirošanas paradumi, kā arī iespējas uzlabot savu apkārtējo vidi, uzsākot šķirot atkritumus pareizi un ieviešot šo paradumu savā ikdienā.

Vieslekcijas laikā tika pārrunāti visu mājsaimniecībā radušos atkritumu šķirošanas un pārstrādes iespējas, kā arī iespējas neradīt atkritumus pavisam, mainot savu dzīvesveidu.

Klausītāji uzzināja par:

  • Vieglā iepakojuma (papīrs, kartons, plastmasas, metāla) šķirošanu;
  • Bioloģisko atkritumu šķirošana un kompostēšanas iespējām;
  • Sadzīves bīstamo atkritumu un videi kaitīgo atkritumu šķirošanas iespējām;
  • Elektroiekārtu šķirošanu un nodošanu pārstrādei;
  • Tekstila šķirošanu;

Vieslekcijas laikā audzēkņi ieguva zināšanas par viņu apkārtnē esošajiem tuvākajiem šķirošanas punktiem, kā arī par vietnēm, kur var iegūt informāciju par radušos atkritumu nodošanas vietām.

Pēc vieslekcijas noklausīšanās audzēkņi pārbaudīja savas iegūtās zināšanas šķirošanas meistarklasē un ieguva “drosmīgo” šķirotāju veicināšanas balvas.

Visi klausītāji savā īpašuma ieguva “Zaļā josta” un “CleanR” izdoto darba uzdevumu grāmatiņu “Kosmiskā kārtība”, ar kuras palīdzību varēs nostiprināt iegūtās zināšanas atkritumu šķirošanā.

Klausītāji piekrita, ka viena no lielākajām iespējām, kā iesaistīties vides kvalitātes uzlabošanā vai vismaz saglabāšanā, ir atkritumu šķirošana.

Ticam, ka bērni pieskatīs un pamācīs sev tuvumā esošos pieaugušos, palīdzot mums mazināt vides piesārņojumu un klimata pārmaiņas.
Tikai mums kopā izdosies uzturēt savu vidi tīru un ilgtspējīgu! Prieks, ka mājās devāmies ar bērnu solījumiem turēt rūpi par vidi un šķirot atkritumus.

CleanR un ZalaJosta izglito Carnikavas pamatskolā