Jaunumi 2016 /

Izglītojošā mini seriālā skaidro pareizas atkritumu šķirošanas pamatprincipus

Atpakaļ

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. La arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

Sekmējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību valstī un sniedzot atbildes uz tipiskākajiem iedzīvotāju jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, “Zaļā josta” izstrādāja mini seriālu “Kā pareizi šķirot atkritumus? Plastmasa | Papīrs | Stikls.” Tajā trīs sērijās tiek uzskatāmi parādīts, kāda veida atkritumi ir izmetami dalītās vākšanas konteineros plastmasai, papīram un stiklam, un kādi atkritumi tur nedrīkst nonākt. Seriāls skatāms “Zaļā josta” Youtube kanālā un mājaslapā www.zalajosta.lv/video.

Pirmā sērija veltīta plastmasas iepakojuma pareizai šķirošanai. Video uzskatāmi parādīts, ka Latvijā pārstrādei tiek vāktas PET pudeles, plastmasas iepirkuma maisiņi, plēves, kā arī cietās plastmasas iepakojums no HDPE materiāla. Turklāt ir būtiski, lai pārstrādei paredzētais iepakojums nesaturētu pārtikas paliekas, citu atkritumu piemaisījumus un būtu saplacināts, tādējādi aizņemot iespējami maz vietas atkritumu konteinerā. Video sniedz atbildes uz jautājumiem par tipiskākajām iedzīvotāju pieļautajām kļūdām, izmetot dalītās vākšanās konteinerā plastmasas izstrādājumus, putuplastu, kompozītmateriālus, netīrus plastmasas vienreizlietojamos traukus u.c. lietas, kuras Latvijā otrreizējai pārstrādei netiek vāktas.

Latvijā darbojas vairāki otrreizējo izejvielu vākšanas uzņēmumi, tāpēc iedzīvotājiem ir būtiski iepazīties ar konkrētā apsaimniekotāja izvirzītajām prasībām pret pārstrādei nododamo otrreizējo izejvielu materiālu veidiem. Ja pēc video noskatīšanās ir palikuši neatbildēti jautājumi par atkritumu šķirošanu, nepieciešams sazināties ar vietējo otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu.

*- atbilstoši SIA “Zaļā josta” 2016. gada februārī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 55% respondentu atzīst, ka ikdienā šķiro atkritumus.

 

Seriāla otrā sērija veltīta makulatūras – papīra un kartona pareizai šķirošanai. Īpašs uzsvars tiek likts uz atgādinājumu, ka makulatūrai, lai tā būtu piemērota pārstrādei, ir jābūt tīrai, sausai un tā nedrīkst saturēt pārtikas piejaukumus vai cita veida atkritumus. Pārstrādei tiek vākts visa veida papīra un kartona iepakojums, kas nav laminēts un netīrs. Daži apsaimniekotāji kopa ar papīru vāc tukšas dzērienu tetrapakas – par to nepieciešams sazināties ar vietējo otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu.

Tā kā iedzīvotāji šķiro atkritumus nepietiekami rūpīgi, visa savāktā makulatūra tiek nogādāta uz šķirošanas līnijas, kur tā tiek vēlreiz pārskatīta, sadalot pa materiālu veidiem un atdalot pārstrādei nepiemēroto piejaukumu. Iegūtās otrreizējās izejvielas tiek presētas, ķīpotas un nogādātas pārstrādei rūpnīcās tepat Latvijā vai tuvējās kaimiņvalstīs, kur no makulatūras tiek ražots jauns papīrs, ekovate, celulozes šķiedra būvmateriālu ražošanai, olu paliktņi un citi papīra un kartona izstrādājumi.

 

Seriāla trešā noslēguma sērijā skaidrots, kāds stikla iepakojums jāizmet dalītās vākšanas konteinerā stiklam, un kādus stikla izstrādājumus un citus atkritumus tur nedrīkst izmest. Iedzīvotāji bieži neizprot stikla iepakojuma pārstrādes procesu, tāpēc pārstrādi izmet arī lietas, kuras netiek vāktas kopā ar stikla iepakojumu, piemēram, spoguļstiklu vai autostiklu, kas piejaukumu un pārklājumu dēļ nav piemērots pārstrādei, vai logu stiklu, kas atšķirīga ķīmiskā sastāva dēļ nav piemērots pārstrādei kopā ar stikla iepakojumu.

Pārstrādei tiek vākts visa veida, izmēra un krāsu stikla iepakojums – burkas, pudeles, burciņas. Iepakojumam ir jābūt izskalotam un bez pārtikas vai citu atkritumu piejaukuma. Savāktās otrreizējās izejvielas tiek nogādātas uz šķirošanas līnijas, kur tās tiek pāršķirotas, sadalītas pa materiālu veidiem, atdalītas no pārstrādei nepiemērotiem piemaisījumiem. Tā kā lielākā daļa pāršķirošanas darbu tiek veiktas manuāli, atkritumu dalītās vākšanas konteineros nedrīkst nonākt šļirces, infekciozi medicīnas atkritumi un citi bīstami, asi atkritumi, kas var apdraudēt atkritumu šķirotāju veselību.