Jaunumi 2014 /

„Izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā. „Zaļās jostas” aktualitātes. Visbiežāk pieļautās kļūdas izveidotajā un piemērotajā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā uzņēmumos. Rekomendācijas kļūdu novēršanā.”

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta”, šī gada 31. oktobrī viesnīcas „RĪGA” (Aspazijas bulvāris 22, Rīga) lielajā konferenču zālē plkst. 10.40, rīkoja bezmaksas semināru „Izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā. „Zaļās jostas” aktualitātes. Visbiežāk pieļautās kļūdas izveidotajā un piemērotajā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā uzņēmumos. Rekomendācijas kļūdu novēršanā.”

Seminārā uzstājās SIA „Vides vadības tehnoloģijas ” vides eksperte Inga Belmane, kvalitātes vadības sistēmu/pašvērtējuma auditors un LISC iepakojuma eksperte Ilva Pūliņa un Biedrības „Latvijas Zaļā josta” valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa, izklāstot par visbiežāk pieļautajām kļūdām iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā uzņēmumos, t. Sk. Preču un produktu iepakojuma materiāla identificēšanā un uzskaitē, kā arī sniedzot rekomendācijas pieļauto kļūdu novēršanā un sistēmas uzlabošanā. SIA „Zaļā josta” finanšu direktors Mārtiņš Krūmiņš semināra apmeklētājiem izklāstīja SIA „Zaļā josta” aktualitātes , kā arī skaidroja izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā.

Tā kā cilvēku atsaucība bija ļoti liela, tad šī gada 27. novembrī rīkojam semināru atkārtoti par šīm pašām tēmām. Visi interesenti semināram var pieteikties pie Egijas Cīrules (tel. 67607880) vai pa e-pastu info@zalajosta.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu, cilvēku skaitu un kontaktinformāciju.

 Lektoru prezentācijas Jūs varat lejupielādēt, klikšķinot uz izceltajiem semināra programmas punktiem.

 Semināra programma:

  1. „Izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā. SIA „Zaļā josta” aktualitātes.”

       Mārtiņš Krūmiņš, SIA „Zaļā josta” finanšu direktors

  2. „Par visbiežāk pieļautajām kļūdām izveidotajā un piemērotajā   iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā uzņēmumos, t. sk. preču un produktu iepakojuma materiāla identificēšanā un uzskaitē. Rekomendācijas kļūdu novēršanā un sistēmas uzlabošanā”

        Inga Belmane, SIA „Vides vadības tehnoloģijas” vides eksperte 

      Ilva Pūliņa, kvalitātes vadības sistēmu/pašvērtējuma auditors, LISC iepakojuma eksperte

      Velga Vilciņa, Biedrības „Latvijas Zaļā josta” valdes priekšsēdētāja