Jaunumi 2015 /

Kokneses novada skolu audzēkņi nostiprina zināšanas atkritumu šķirošanā

Atpakaļ

Lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par cilvēka un vides savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu, un popularizētu dabas resursu taupīšanu un atkritumu pareizu šķirošanu, “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Clean R” un Kokneses novada domi aizvadītajā nedēļā viesojusies četrās Kokneses novada skolās, kurās to audzēkņiem bija iespēja piedalīties interaktīvās vides izglītības nodarbībās.

“Zaļā josta” un SIA “Clean R” pārstāvji Kokneses novadā apciemoja Bebru un Pērses sākumskolas, Kokneses internātpamatskolas Attīstības centu un I.Gaiša Kokneses vidusskolu. Nodarbībās īpaši gaidīts bija bērnu iemīļotais Ezis Jostiņš, kurš kopā ar bērniem izzināja, kā ar nelielām ikdienas paradumu izmaiņām, piemēram, atkritumu šķirošanu, elektroenerģijas, ūdens resursu taupīšanu un citiem labiem ikdienas darbiņiem, bērni un viņu ģimenes var sasniegt nozīmīgus panākumus kopējās vides kvalitātes uzlabošanā.

Kokneses novada skolas jau vairāku gadu garumā iesaistās dažādos “Zaļā josta” organizētajos vides izglītības pasākumos, tai skaitā arī aktīvi darbojas kampaņā “Tīrai Latvijai!”, kas nu jau divpadsmito gadu pulcē arvien lielāku izglītības iestāžu skaitu. Pagājušajā mācību gadā konkursos “Tīrai Latvijai!” kopumā piedalījās 563 izglītības iestādes no visas Latvijas un to audzēkņi savāca un nodeva pārstrādei 1083 tonnas 310 kg makulatūras, 26.51 tonnas izlietotu bateriju un 154 tonnas 436 kg nolietās elektronikas. Tas ir uzskatāms piemērs, ka ikviens iedzīvotājs, sākot pat ar vismazāko bērnudārza audzēkni, savā ikdienā var veikt būtisku ieguldījumu tīras un sakoptas Latvijas vides veidošanā un līdzdarboties vides izgtspējības veicināšanā.

“Zaļā josta”, kas LETA Mediju monitoringā ir ierindota starp lielākajām un nozīmīgākajām Latvijas vides aizsardzības un izglītības organizācijām, arī šajā mācību gadā, kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros, ir izsludinājusi trīs konkursus, kuros izglītības iestāžu audzēkņi varēs vākt makulatūru, izlietotās baterijas un nolietoto elektrotehniku. Tā kā daudzviet Latvijā, it īpaši lauku reģionos, iedzīvotājiem vēl nav ērti pieejama iespēja nodot otrreizējai pārstrādei makulatūru, baterijas un elektrotehniku, šie izglītības iestāžu konkursi kalpo arī kā instruments, lai samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu un iesaistītu vietējos iedzīvotājus atkritumu šķirošanā.

“Zaļā josta” aicina izglītības iestādes vēl līdz šā gada decembra beigām pieteikties konkursiem, iesaistīties kampaņā “Tīrai Latvijai!” un kopīgiem spēkiem veidot Latvijas vidi tīrāku, labāku un skaistāku.