Jaunumi 2012 /

Konkurss pedagogiem par interaktīvu mācību materiālu izstrādi un izmantošanu vides izglītībā

Atpakaļ

„Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fizikas un matemātikas fakultātes „Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru” izsludina konkursu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem „Interaktīvu mācību metožu izmantošana vides izglītības īstenošanā, integrējot mācību stundās jautājumus par klimata pārmaiņu veicinošo faktoru samazināšanas iespējām skolā un mājās”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolotāju darbā inovācijas – mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu, paņēmienu un mācību līdzekļu izmantošanu, ieviešot mācību procesā jautājumus skolēnu izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursus mācību iestādē un mājās.

Lai piedalītos konkursā, pedagogiem, kas mācību procesā vēlas izmantot inovatīvas pieejas skolēnu izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, līdz 2012. gada 3.decembrim jāpiereģistrējas konkursam šeit un līdz 2013. gada 30.aprīlim jāiesniedz konkursa darbs. Par konkursa darbu var būt demonstrējums, praktisks darbs, pētnieciskais darbs, mācību spēle, oriģināli mācību satura izklāsti u.c. par attiecīgo tematu vai atsevišķu jautājumu izklāstā par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā.

Desmit labāko Konkursa Darbu iesūtītāji balvā saņem 3 dienu braucienu uz zinātnes centru „Heureka” Helsinkos, pa ceļam apskatot arī citus interesantus objektus.

Konkursa nolikums

Pieteikuma forma dalībai konkursā

Plašāka informācija par konkursu: Velga Vilciņa, tālr. 67808320, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv