Jaunumi 2008 /

Konkurss „Šķiro pats un māci citus!”

Atpakaļ

Jau piekto mēnesi vairāk nekā 80 skolas aktīvi piedalās konkursā „Šķiro pats un māci citus!” Konkurss notiek 3 dažādās „disciplīnās”: makulatūras vākšana, bateriju vākšana un videoklipa izveidošana.

Izglītojoša videoklipa sagatavošanai un izveidošanai konkursam pieteikušās 29 skolas. Konkursa dalībniekiem jāizdomā 3 minūšu gara videoklipa scenārijs, pašiem jāveic tā filmēšana, montāža un skaņošana. Videoklipam jābūt saistošam, lai sabiedrību rosinātu apzinīgi iesaistīties atkritumu šķirošanā. Videoklipu vērtēšana notiek 2 kārtās. Skolas, kuras pieteikušās šajā konkursa sadaļā, līdz 31.martam „Zaļās jostas” birojā iesniedz darbu DVD formātā. Pirmajā kārtā tiks noteikti 10 darbi ar visaugstāko vērtējumu. Tie piedalīsies 2.kārtas finālā. Pirmo trīs vietu uzvarētājiem būs iespēja atpūsties kādā no Eiropas izklaides parkiem, apmeklēt Līvu akvaparku un izmēģināt atrakcijas izklaides centrā „Go Planet”.

Savukārt makulatūru un baterijas savākšana notiks līdz 30. aprīlim. Tad „Zaļā josta” apkopos, cik tonnu un kilogramu makulatūras un bateriju katra skola nodevušas pārstrādei.

Skolas, kuras atbilstoši konkursa nosacījumiem būs savākušas visvairāk makulatūras, kā pateicību un atzinību no konkursa rīkotājiem balvās iegūs pārvietojamos strītbola groza komplektus, basketbola bumbas, galda futbolu un galda spēles.

Pašlaik visaktīvākās makulatūras vākšanā ir Alūksnes vidusskola, Ēdoles pamatskola, Lejasciema vidusskola un Silenes pamatskola. No šīm skolām uz pārstrādi jau nogādātas vairākas tonnas makulatūras. Arī pārējās vairāk nekā 70 skolas atbilstoši konkursa noteikumiem sakrājušas salocītas kartona kastes, rakstāmpapīru, grāmatas, neglancēntos žurnālus un avīžpapīru.

Avīžpapīru no skolām izved konkursa atbalstītājs SIA „Vekover”, kurš šo materiālu tālāk izmanto ekovates ražošanā. Pārējo makulatūru „Zaļā josta” kopā ar sadarbības partneriem nogādā pārstrādei uz citiem uzņēmumiem.

Sakarā ar to, ka skolu, kuras piedalās konkursā ir daudz un tās atrodas visdažādākajās Latvijas vietās, to attālumi un maršruti nav viegli apvienojami. Tāpēc paldies skolām par pacietību un sapratni, gaidot makulatūras izvešanas transportu! Un paldies par atsaucību un izveicību konkursa atbalstītājiem, saplānojot transportēšanas laiku un maršrutu tā, lai arī degvielas patēriņa apjoms būtu videi draudzīgs!

Pašlaik visas skolas kopā savākušas aptuveni 40 tonnas makulatūru, t.i. saglabājušas jau 640 koku zaļumu!

Bateriju izvešanu no skolām nodrošina A/S „BAO”. Savācot baterijas , tā arī uzskaita to daudzumu. Baterijas skolas vāc īpašajos izlietoto bateriju savākšanas konteineros, kurus piegādā A/S „BAO”.  Ja kāda no skolām vēl nav saņēmusi konteinerus, tad tur pagaidām izlietotās sadzīves baterijas skolēni uzkrāj kastēs vai spaiņos.

Konkursa noslēgumā, kad pēc 30.aprīļa tiks noskaidrotas skolas, kurās, attiecīgi ņemot vērā skolēnu skaitu, būs savākts un nodots visvairāk bateriju. Tās saņems balvās biljarda un novusa galdus ar aprīkojumu un florbola spēles komplektu.

Pašlaik visaktīvākās bateriju savākšanā ir Ādažu vidusskola, Kalupes pamatskola, Kuldīgas 2.vidusskola un Centra vidusskola, Remtes pamatskola, Siguldas 3.pamatskola. Pavisam kopā līdz februāra vidum vairāk nekā 60 skolas savākušas aptuveno 500 kg izlietoto bateriju.

Lai caur skolēniem un ģimenēm aktivizētu sabiedrību atbildīgi iesaistīties atkritumu šķirošanā, „Zaļā josta” kopā ar sadarbības partneriem šādus konkursus organizē jau sesto gadu. Aktivitātes īpaši aktuālas tajos pagastos un pilsētās, kurās vēl nav izvietoti konteineri dalītajiem atkritumiem. Tādējādi konkursa dalībnieki ar savu degsmi un ieinteresētību netieši mudina arī pašvaldības un vietējos atkritumu apsaimniekotājus padomāt par šķiroto atkritumu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanu.