Jaunumi 2014 /

KURSI: Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču plūsma un dabas resursu nodokļa uzskaite uzņēmumā, apsaimniekošanas sistēmas audits

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta” aicina interesentus apmeklēt bezmaksas kursus „Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču plūsma un dabas resursu nodokļa uzskaite uzņēmumā, apsaimniekošanas sistēmas audits”.

Kursu ietvaros eksperts sniegs izsmeļošu informāciju par korektu izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču, tajā skaitā elektroiekārtu, uzskaiti un apsaimniekošanu uzņēmumā. Kursu noslēdzošajā daļā dalībniekiem tiks piedāvāts risināt praktiskus uzdevumus, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas un izprastu to praktisko pielietojumu ikdienas darbos.

Darba programma:

Teorētiskā daļa:

 1. Dabas resursu nodoklis (DRN), tā atbrīvojums;
 2. Iepakojuma un videi kaitīgu preču identificēšana uzņēmumā;
 3. DRN maksātāji, nodokļa uzskaites un maksāšanas brīdis;
 4. Izņēmumi, kad DRN nav jāmaksā;
 5. Iepakojuma un videi kaitīgu preču plūsmas uzņēmumā praktiska piemēra analīze;
 6. Prasības attiecībā uz atsevišķu iepakojumu un tā materiālu veidiem (bīstamas vielas; bioplastmasa u.c.)
 7. Iepakojuma materiāla un videi kaitīgu preču veida nozīme uzskaitē;
 8. DRN uzskaites veidošana uzņēmumā; svara noteikšanas metodes;
 9. Iepakojuma materiāla un videi kaitīgu preču veida un svara pamatojuma dokumenti;
 10. Pamatojuma dokumentu izvēle konkrētās situācijās;
 11. Līgumpartneru audits apsaimniekošanas sistēmas audita ietvaros;
 12. Apsaimniekošanas sistēma, tās būtība;

Praktiskā daļa:

 1. Praktiski piemēri iepakojuma un videi kaitīgu preču svara noteikšanai, uzskaitei un reģistru veidošanai;
 2. Uzskaites datu atspoguļošana atskaitēs.

Lejupielādēt darba programmu PDF

Lektors

Kursus vadīs pieredzējusi lektore M. oec. Kristīne Dirvēna, SIA „ReviCom” auditore.

Norises datumi un laiki

14. oktobris, plkst. 9.00-13.00, nodarbība latviešu valodā, brīvo vietu skaits: 0

14. oktobris, plkst. 14.00-18.00, nodarbība latviešu valodā, brīvo vietu skaits: 0

15. oktobris, plkst. 9.00-13.00, nodarbība latviešu valodā, brīvo vietu skaits: 0

15. oktobris, plkst. 14.00-18.00, nodarbība krievu valodā, brīvo vietu skaits: 0

23. oktobris, plkst. 9.00-13.00, nodarbība latviešu valodā, brīvo vietu skaits: 0

23. oktobris, plkst. 14.00-18.00, nodarbība krievu valodā, brīvo vietu skaits: 0

Norises vieta

Kursi norisināsies Rīgā, Mūkusalas biznesa centrā, Mūkusalas ielā 41b. Pirmā ēka, iebraucot teritorijā, ar lielo “M” burtu uz sienas, pirmā kāpņu telpa.

Nokļūšana ar transportu

Trolejbuss Nr. 27, pietura “Laikraksts “Diena””.

Autobuss Nr. 10, 23, 26, pietura “Laikraksts “Diena””.

Autovadītājiem iespēja novietot auto Mūkusalas biznesa centra autostāvvietā (maksas) vai tuvumā Mūkusalas ielā (bez maksas).

Izdales materiāli

Visiem kursu dalībniekiem tiks nodrošināti izdales materiāli. Pēc kursu apmeklējuma visi dalībnieki saņems SIA „Zaļā josta” apstiprinātu sertifikātu.

Pieteikšanās kārtība:

Lai pieteiktos dalībai kursos, lūgums rakstīt uz e-pastu laima.kublina@zalajosta.lv, norādot sekojošu informāciju par kursu dalībnieku:

 1. Vārds, uzvārds
 2. Pārstāvētā uzņēmuma nosaukums
 3. Tālrunis
 4. E-pasts
 5. Izvēlētais kursu norises datums un laiks
 6. Vai esat SIA „Zaļā josta” klients
 7. Jūsu jautājumi lektoram

Katru uzņēmumu kursos var pārstāvēt viens dalībnieks. Katru dienu tiks atjaunota informācija SIA „Zaļā josta” mājaslapā, aktualizējot brīvo vietu skaitu katrai kursu nodarbībai. Lūdzu, sekojiet līdzi brīvajām vietām!

Dalības maksa

Kursi norisinās bez maksas.

Papildus informācija

Plašāka informācija par kursiem, zvanot pa tālruni 67808294 vai rakstot uz e-pastu laima.kublina@zalajosta.lv.