Jaunumi 2013 /

Latvijas izglītības iestādēm vēl ir iespēja iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”

Atpakaļ

„Zaļā josta” atgādina, ka līdz izlietoto bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” dalībnieku uzņemšanas beigām ir atlikušas divas nedēļas. Uzņēmums aicina Latvijas izglītības iestādes pievienoties konkursa dalībnieku pulkam, palīdzot savākt un nodot pārstrādei izlietotās baterijas un akumulatorus, pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma ar videi kaitīgu preču atkritumiem.

Ikvienai Latvijas vispārējai, pirmsskolas, profesionālajai un interešu izglītības iestādei ir iespēja līdz gada beigām pieteikties izlietoto bateriju vākšanai, kļūstot par konkursa „Tīrai Latvijai!” dalībnieku. Lai pieteiktos konkursam, izglītības iestādei jāreģistrējas KONKURSA DATU BĀZĒ un aktīvi jāiesaista audzēkņi izlietoto bateriju vākšanā – mājās, pie radiem, kaimiņiem un draugiem. Konkursa noslēgumā tiks apbalvotas izglītības iestādes, kas būs savākušas vislielāko kopējo izlietoto bateriju daudzumu, kā arī visvairāk bateriju uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Savukārt tie bērni, kas konkursa laikā īpaši izcelsies izlietoto bateriju vākšanā, saņems organizatoru sarūpētas specbalvas.

Šobrīd izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!” iesaistījušās 224 izglītības iestādes no visas Latvijas, kopējam cēlam mērķim apvienojot 52.3 tūkstošus skolēnu. Izlietoto bateriju vākšana izglītības iestādēs turpināsies līdz 2014. gada februārim, un jau pavasarī visas savāktās baterijas „Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” nogādās otrreizējai pārstrādei, pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma.

Izlietotās baterijas ikviens iedzīvotājs ikdienā var bez maksas nodot pārstrādei, izmetot tās speciāli ierīkotos izlietoto bateriju vākšanas konteineros bateriju tirdzniecības vietās vai nododot videi kaitīgu preču savākšanas punktos. Taču, kā liecina statistikas dati, otrreizējai pārstrādei izdodas savākt vien piekto daļu no visām izlietotajām baterijām. Lai veicinātu izlietoto bateriju reģenerāciju, „Zaļā josta” regulāri rīko Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas konkursus, veicinot efektīvu videi kaitīgu preču savākšanu pārstrādei, gādājot par apkārtējo vidi. Ar uzņēmuma rīkotā konkursa starpniecību un Latvijas skolēnu entuziastisku iesaistīšanos ik gadu izdodas savākt tūkstošiem savu mūžu nokalpojušu bateriju, sekmējot vērtīgu resursu atgūšanu, saudzējot dabu.

Izlietotās baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kas, nonākot apkārtējā vidē, var apdraudēt cilvēku veselību. Iedzīvotāju pienākums ir izlietotās baterijas apsaimniekot atbilstoši vides un likumdošanas prasībām – nodot tās pārstrādei speciāli šim mērķim ierīkotās vietās. Baterijas satur smagos metālus – dzīvsudrabu, svinu, kadmiju, niķeli u.c. Nepareizi apsaimniekojot izlietotās baterijas, šie smagie metāli var nonākt vidē un līdz ar dzeramo ūdeni vai augiem nokļūt cilvēka organismā, apdraudot veselību. Baterijas sadedzinot, daži smagie metāli var nonākt gaisā vai koncentrēties pelnos, kas radušies sadegšanas laikā.