Jaunumi 2024 /

“Latvijas Namsaimnieks” un “Zaļā josta” – izglītojoša  lekcija un diskusija par atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

Atsaucoties “Latvijas Namsaimnieks” aicinājumam, SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune 2024.gada 13.martā viesojās uzņēmumā ar vieslekciju par pareizas atkritumu šķirošanas principiem.

Vieslekcijas mērķis bija sniegt informāciju par atkritumu šķirošanas un to pārstrādes iespējām, dabas resursu taupīšanas un vides piesārņojumu mazināšanas nozīmīgumu.

Lektore sniedza ieskatu par šķirošanas iespējām un šķirošanas vietu pieejamību Latvijā un iespējām noskaidrot informāciju par atkritumu nodošanas vietām.

Lekcijā klausītājiem tika sniegta informāciju par šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc šķirot atkritumus ir būtiski;
  • Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt izlietotā iepakojuma atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt videi kaitīgo preču atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt nolietotās elektroiekārtas;
  • Kā rīkoties ar tekstila atkritumiem;
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
  • Sadzīves bīstamo atkritumu utilizācija;
  • Kā uzzināt par sev tuvāko publisko šķiroto atkritumu nodošanas vietu;
  • Kā šķirotie atkritumi var kalpot kā otrreizējie resursi.

Lekciju noklausījās vairāk kā 60 dalībnieki gan klātienē, gan attālināti.

Pēc vieslekcijas tās dalībnieki iesaistījās aktīvā diskusijā par iespējām mainīt iedzīvotāju paradumus un iesaistīt vairāk iedzīvotājus atkritumu šķirošanā.

Priecājamies par “Latvijas Namsaimnieks” uzņēmuma darbinieku motivāciju un ieinteresētību uzlabot atkritumu šķirošanas pratību apsaimniekoto namu iedzīvotājiem.