Jaunumi 2012 /

Latvijas uzņēmēji aktīvi taupa resursus, kā arī pusē no pašmāju birojiem tiek šķiroti atkritumi

Atpakaļ
Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu ikdienā pievērš uzmanību resursu taupīšanai, visbiežāk- mazinot papīra un elektroenerģijas patēriņu, secināts SIA “Zaļā josta” veiktajā Latvijas uzņēmumos strādājošo grāmatvežu un finanšu speciālistu aptaujā šī gada novembra beigās.

Aptauja tika organizēta ar mērķi noskaidrot, vai un cik lielu uzmanību ikdienā uzņēmumi velta resursu taupīšanai un iespējai ar videi draudzīgu ieradumu praktizēšanu ietaupīt finanšu līdzekļus.

Kā secināts aptaujā, biežāk īstenotā „zaļā” aktivitāte darba vietās ir rūpīga sekošana līdzi liekā apgaismojuma izslēgšanai telpās, kur tas nav nepieciešams, taupot elektrību, saudzējot vidi un samazinot rēķinu par elektroenerģiju. Šādu rīcību ikdienā savā darba vietā praktizē 87% aptaujāto.

82% respondentu norādījuši, ka ietaupa biroja papīru, drukājot dokumentus uz abām lapas pusēm. Turklāt 46% respondentu atzinuši, ka aktīvi šķiro makulatūru savā darba vietā un nodod to otrreizējai pārstrādei.

“Apkopojot aptaujas rezultātus, secinām, ka atkritumu šķirošana tiek veikta pusē no aptaujātajām darba vietām- to atzina 46% no aptaujas dalībniekiem, savukārt 10% norādījuši, ka to dara daļēji,” stāsta Laima Jekšiņa, SIA Zaļā josta mārketinga vadītāja.

Populārākā vides saudzēšanas aktivitāte Latvijas uzņēmumu vidū ir vides sakopšanas talku rīkošana, kurās pēdējo divu gadu laikā piedalījušies 61% no aptaujātajiem uzņēmumiem. Tai seko koku stādīšanas talkas, kā arī dalība makulatūras vākšanas aktivitātēs.