Jaunumi 2023 /

Atkritumu šķirošanas zināšanu un prasmju uzlabošana Ogres tehnikumā

Atpakaļ

Atsaucoties Ogres tehnikuma aicinājumam, SIA “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune 2023.gada 16.novembrī Rīcību dienu nedēļas ietvaros viesojās tehnikumā ar vieslekciju par pareizas atkritumu šķirošanas principiem “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?” un “Atkritumi kā resursi.”

Lekcijas laikā audzēkņi tika izglītoti par sekojošiem jautājumiem:

  • Kāpēc šķirot atkritumus ir būtiski;
  • Atkritumu apsaimniekošanas valsts stratēģija;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt izlietotā iepakojuma atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt videi kaitīgo preču atkritumus;
  • Kā pareizi šķirot un utilizēt nolietotās elektroiekārtas;
  • Kā rīkoties ar tekstilatkritumiem;
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas iespējas;
  • Sadzīves bīstamo atkritumu utilizācija;
  • Kā uzzināt par sev tuvāko publisko šķiroto atkritumu nodošanas vietu
  • Kā šķirotie atkritumi var kalpot kā otrreizējie resursi

Vieslekciju noklausījās vairāk kā 170 audzēkņi.

Pēc vieslekcijas tika atkārtotas iegūtās zināšanas izspēlējot atkritumu šķirošanas pārbaudes spēli un drosmīgie spēlētāji ieguva piemiņas balvas no uzņēmuma SIA “Zaļā josta”.

Kopā ar tehnikuma atbildīgajiem pārstāvjiem SIA “Zaļā josta” pārrunāja iespējas uzlabot audzēkņu šķirošanas zināšanas, prasmes un iespējas Ogres tehnikumā.

vieslekcija Ogres tehnikumā