Jaunumi 2011 /

Līdz 4. novembrim skolēni var pieteikties konkursam par radošu un efektīvu saimniekošanu “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko!”

Atpakaļ

9-12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties pētniecisko darbu konkursam „Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”, kura ietvaros skolēnu komandām būs uzdevums izpētīt uzņēmumus un izstrādāt priekšlikumus šo uzņēmumu ilgtspējīgai saimniekošanai. Konkursu rīko ekoloģiskais poligons „Getliņi EKO”. Konkursa vides izglītības eksperts – SIA „Zaļā josta”.

Lai pieteiktos konkursam, skolēniem ir jāizveido 5 cilvēku komanda, jāvienojas ar skolotāju, kas varēs šīs komandas darbu uzraudzīt, kā arī jāizraugās pētāmais uzņēmums. Kad komanda sastādīta un pētījuma objekts izraudzīts un piekritis sadarbībai, komandas kapteinis līdz š.g.4.novembrim piesaka komandu konkursam, nosūtot pieteikumu pa pastu, adresējot to projekta koordinatorei Martai Timrotai, SIA “Jazz Communications”, Dzirnavu iela 68, k-2, LV-1050, Rīga, Latvija vai uz e-pasta adresi: marta@jazz-com.com. Pieteikumā, kas rakstīts brīvā formā, jānorāda: skolas nosaukums, klase un komandas nosaukums, ja skolēni tādu izvēlas savai komandai; komandas pārstāvju vārdi un pētāmā uzņēmuma nosaukums; komandas kontaktpersona un kontaktinformācija. 

Konkursa ietvaros skolēnu komandām kopā ar izvēlēto pētāmo uzņēmumu pedagoga vadībā ir uzdevums izpētīt izvēlētā uzņēmuma darbībā izmantotos resursus, novērtēt tos, izpētīt citu, līdzīgu pasaules uzņēmumu piemērus, un izveidot savus priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa pasākumiem konkrēta uzņēmuma radošai un efektīvai saimniekošanai.

Konkursa dalībnieki pētījumu veic līdz 2012. gada 31. janvārim. Visus veiktos pētījumus izvērtēs žūrija, nosakot, kuri labāko pētījumu autori tiks aicināti publiski prezentēt savu veikumu otrajā vērtēšanas kārtā. Pēc labāko projektu prezentācijas tiks noteikts konkursa uzvarētājs, kas saņems vērtīgu balvu no konkursa rīkotāja. Pagaidām balva vēl netiek izpausta, taču varam pačukstēt, ka būs vērts censties un cīnīties par uzvaru!

Par konkursa noteikumiem, pētījuma metodoloģiju un citiem komandu uzdevumiem lasiet konkursa nolikumā.

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Informācija par konkursu:

Marta Timrota

Tālr. 29116509, marta@jazz-com.com, Skype: mtimrota