Jaunumi 2014 /

Lielā rudens talka 2014 Daugavpilī

Atpakaļ

No 22. oktobra līdz 25. oktobrim „Zaļā josta”, „CleanR” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”  aicina Daugavpils iedzīvotājus iesaistīties rudens talkā, sakopjot apkārtni un videi draudzīgi utilizējot savāktos atkritumus. Talkā īpašs uzsvars tiks likts uz atkritumu šķirošanu, no sadzīves atkritumiem nošķirojot bioloģiskos zaļos atkritumus (lapas, zāle, zari) un otrreizējai pārstrādei piemērotus atkritumus (papīrs, metāls, stikls un plastmasa).

Talkā aicināti piedalīties:

Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes: 22. – 24. oktobris

Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes: 25.oktobris

Pēc ražīgi pastrādātas nedēļas norisināsies talkas dalībnieku apbalvošana. 29.oktobrī, plkst. 13.00. Daugavpils domes Mazajā sēžu zālē norisinās izloze, kurā tiks noskaidroti galvenās balvas un divu veicināšanas balvu ieguvēji, kā arī tiks pasniegti goda raksti visiem akcijas dalībniekiem. Īpašas vides draudzīgas pārsteiguma balvas talciniekiem sarūpējusi arī „Zaļā josta”.

Plašāka informācija par talku, pieteikšanos un atkritumu savākšanas maisu saņemšanu Daugavpils domes mājaslapā: http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/8413.

Talka norisinās ar mērķi padarīt Daugavpili par vienu no “zaļākajām” pilsētām Latvijā.

Papildu informācija:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde”  vides inženieris Kaspars Laizāns, e-pasts: kaspars.laizans@daugavpils.lv,

Tālr.: 65476320; Mob.tālr. 29605014