Jaunumi 2013 /

Liepājā norisinājās izglītojošs pasākums par vides aizsardzību un atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

2013. gada 11. decembrī „Zaļā josta” pārstāvji kopā ar dabas draugu Ezīti Jostiņu viesojās Liepājas Ezerkrastu sākumskolā, vadot lekcijas par vides aizsardzību un pareizu atkritumu šķirošanu.  Vairāku stundu garumā uz izglītojošām lekcijām un sarunu ar Ezīti Jostiņu ieradās Liepājas skolu jaunāko klašu skolēni, netradicionālā veidā mācot rīkoties videi draudzīgi un atbildīgi.

Ezītis Jostiņš bija īpaši gaidīts viesis. Gaidot Ezīša ierašanos, bērni nedēļas garumā zīmēja apsveikuma zīmējumus par to, kā sagaidīt Ziemassvētkus tīrā Latvijā un Liepājā.

Jautrās EKO nodarbības visas dienas garumā apmeklēja vairāk kā 220 1.-3. klašu skolēni. Nodarbību mērķis bija neformālā veidā mācīt un attīstīt skolēnos izpratni, ka katrs no mums ar pareizu rīcību ikdienā var samazināt vides piesārņošanu ar pašu radītiem atkritumiem, veicinot dažādu resursu efektīvu lietošanu un pārstrādi kā skolā, tā ģimenē.

Skolēni tika iepazīstināti ar atkritumu veidiem, kas rodas mājsaimniecībās, to ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ja netiek pareizi apsaimniekoti, kā arī par iespēju taupīt dabas resursus, ja atkritumus šķirojam un nododam pārstrādei.

Tā kā Ezerkrastu sākumskola aktīvi piedalās arī „Zaļā josta” izsludinātajā Izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, īpaša uzmanība tika veltīta tieši informācijai par to, kāpēc un kā pareizi vākt izlietotās baterijas, skaidrota to ietekme uz vidi un cilvēka veselību, kā arī demonstrēta informatīvi izglītojošā īsfilma „Bateriju ceļš”, kas bērnos izraisīja īpašu interesi.