Jaunumi 2014 /

Makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 2013./2014. māc. g. ietvaros “Zaļā josta” ar skolēnu palīdzību savākusi vairāk nekā 1270 tonnas makulatūras

Atpakaļ

Šī gada maija sākumā noslēdzās par tradīciju kļuvušais makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”, kurā “Zaļā josta” sadarbībā ar Papīrfabriku “Līgatne”, AS “Latvijas Valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicināja piedalīties Latvijas skolas un bērnu dārzus. 2013./2014. mācību gadā konkursā piedalījās 373 izglītības iestādes no visas Latvijas. Konkursa norises laikā  visiem čakli strādājot, pavisam tika savāktas 1270 tonnas 326 kg makulatūras.

Izglītības iestāžu audzēkņu vāktā makulatūra no skolām un bērnu dārziem tika izvesta visa mācību gada gaitā, pakāpeniski nodrošinot Papīrfabrikas “Līgatne” papīrražošanas iekārtas ar izejvielām jaunu papīru ražošanai. Makulatūras vākšana skolās norisinājās līdz 14. martam un aprīlī no skolām tika izvesti pēdējie makulatūras krājumi. Apkopojot katras izglītības iestādes konkursa sasniegumus, organizatori noteica konkursa uzvarētājus.

Visvairāk makulatūras savāca šādu izglītības iestāžu audzēkņi:

1.vieta Rīgas Centra humanitārā vidusskola (skolotājs Ģints Žumburs) – 28902.00kg

2.vieta Preiļu 1. pamatskola (skolotāja Gunita Akmentiņa) – 26152.00kg

3.vieta Mazsalacas vidusskola (skolotāja Daina Auzāne) – 23561.00kg

Visvairāk makulatūras uz vienu audzēkni tika savākts šādās izglītības iestādēs:

1.vieta Mārsnēnu pamatsskolas pirmsskolas grupa (skolotāja Ilze Meistere) 194.25 kg

2.vieta Bērzgala pamatskola (skolotāja Ingrīda Puķīte) 192.958 kg

3.vieta Brocēnu novada Gaiķu pamatskola (skolotāja Skaidrīte Alksne) 177.38 kg

Aktīvākie dalībnieki makulatūras vākšanas konkursā:

1.vieta Annija Akmentiņa (Preiļu 1. Pamatskola) -5932.63kg

2.vieta Aleksis Blāķis (Kuldīgas PII “Cīrulītis”) – 5258.00kg

3.vieta Laila Novika   (Prīvātā PII “Lotte”) – 4160.00kg

4.vieta Ģirts Račkauskis (Brocēnu novada Gaiķu pamatskola) – 4000.00kg

5.vieta Vita Muciņa (Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas vidusskola) – 3884.00kg

6.vieta Raivo Smilga  (Rīgas Centra humanitārā vidusskola) – 3865.00kg

7.vieta Liene Jēģere (Svētes pamatskola) – 3786.50kg

8.vieta Voldemārs Zariņš (Vilgāles pamatskola) – 3069.00kg

9.vieta Karolina Gagarska (Liepājas 3. Pamatskola) – 2515.00kg

10.vieta Nils Kazradzis (Rīgas Juglas vidusskola) –  2390.00kg

“Zaļā josta” pateicas visiem konkursa dalībniekiem par centību un azartu makulatūras vākšanā, īpašu paldies sakot izglītības iestāžu pedagogiem, kas mudina bērnus iesaistīties uzņēmuma rīkotajos vides izglītības projektos.

Pateicībā par iesaistīšanos otrreizējo izejvielu vākšanā, “Zaļā josta” uzvarējušās izglītības iestādes apbalvos ar naudas balvām 150, 300 un 400 EUR apmērā. Savukārt AS „Latvijas Valsts meži” aicinās uzvarētājus doties aizraujošās vides izziņas ekskursijās, iepazīstot Latvijas dabu. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus – aktīvākos makulatūras vācējus.

Visi konkursa dalībnieki laipni aicināti uz noslēguma pasākumu un svinīgo apbalvošanu “Zaļās jostas izlaidums Brīnumskapī”, kas norisināsies š.g. 1. jūnijā Siguldas pils estrādē. Visas izglītības iestādes uz šo pasākumu tiks aicinātas personīgi.