Jaunumi 2016 /

Norisinājās zaļā vides izglītības misija Dignājas pamatskolā

Atpakaļ

24. martā Dignājas pamatskolā „Zaļā josta” kopā ar talismanu Ezīti Jostiņu piedalījās Zaļajai ceturtdienai veltītā pasākumā – „Zaļas domas un zaļi darbi”. Uzņēmuma pārstāvji vadīja izglītojošu lekciju par atkritumu šķirošanas ieguvumiem pašiem un apkārtējai videi, tika demonstrēts jaunākais „Zaļā josta” izglītojošais video – „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?”, kā arī norisinājās darbošanās atraktīvās spēlēs zināšanu pārbaudei un nostabilizēšanai. Dignājas pamatskola jau vairākus gadus aktīvi iesaistās „Zaļā josta” rīkotajos makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai!”, kā arī veic citus darbus tīras Latvijas vides saglabāšanā.

Dignājas pamatskola jau vairākus gadus iesaistās Ekoskolu programmā un šī gada tēma – transports. Pasākuma programmas sākumā katras klases skolēni prezentēja par tādām ar transportu saistītām tēmām, piemēram, „Mans sapņu transportlīdzeklis”, „Elektromobilis”, „Transporta ietekme uz vidi” u.c. Vecāko klašu skolēni vēlreiz atgādināja par velosipēda pozitīvo ietekmi, ka tas ir dabai draudzīgākais un katram pašam arī veselīgākais pārvietošanās līdzeklis.

Ar prezentācijas un līdzpaņemto izlietoto iepakojumu palīdzību „Zaļā josta” izglītoja skolēnus un skolotājus par pareizu atkritumu šķirošanu un to nozīmi ikdienā, izskaidroja, ka stiklu iespējams pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu nezaudējot tā kvalitāti, izlietoto bateriju bīstamību apkārtējai videi un cilvēka organismam, PET pudeļu iestrādi apģērbā un daudziem citiem noderīgiem faktiem. Zināšanu nostabilizēšanai pēc prezentācijas tika demonstrēts arī „Zaļā josta” video – „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi?”

Tā kā Dignājas pamatskola jau vairākus gadus aktīvi iesaistās „Zaļā josta” organizētajos makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”, tad „Zaļā josta” kopā ar Dignājas pamatskolas Ekoskolas vadītāju Silviju Krēsliņu izteica pateicību visām ģimenēm, kas aktīvi vāca izlietotās baterijas, nepieļaujot to nonākšanu dabā, bet nododot baterijas otrreizējai pārstrādei. Pasākuma laikā tika izteikta pateicība ģimenēm par aktīvo makulatūras vākšanu, saudzējot vērtīgos dabas resursus un enerģiju.

Ne tikai prezentācijas laikā skolēnu un skolotāju prāti tika nodarbināti par atkritumu šķirošanu, bet arī atraktīvo spēļu laikā, kur katram bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu.

Spēļu starplaikā skolēniem bija jāsagatavo radoši plakāti par tēmām „Zaļā josta”, „Atkritumi”, „Zaļā ceturtdiena” un „Transports”, kā arī tie jāprezentē. Savukārt mazākajiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja gatavot apsveikumus „Zaļa josta” pārstāvim un talismanam Ezītim Jostiņam, kā arī pasākuma operators tika pie sava Lieldienu apsveikuma.

Papildu informācija:

Ieva Krēsliņa, “Zaļā josta” pārstāve, 27179532, zalajosta@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv