Jaunumi 2015 /

Norisināsies māju vecāko izglītošana par atkritumu šķirošanu

Atpakaļ

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas uzņēmums „Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA „Clean R” uzsāk māju vecāko izglītošanu par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un uzsākšanu, skaidrojot pareizas atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas pamatprincipus. Pirmās māju vecāko apmācības norisināsies šī gada 21. un 22. oktobrī Rīgas domes organizēto māju pilnvaroto pārstāvju mācību ietvaros.

Lai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā iemītnieki varētu uzsākt šķirot atkritumus, iniciatīvai ir jānāk no iedzīvotāju puses. Savukārt iedzīvotāju intereses šajā jautājumā pārstāv māju pārvaldnieks un mājas vecākais jeb māju pilnvarotais pārstāvis. Tādēļ „Zaļā josta” kopā ar Latvijas lielāko atkritumu apsaimniekošanas operatoru „Clean R” nākusi klajā ar iniciatīvu, piedāvājot izglītot iedzīvotājus atkritumu šķirošanā ar savas mājas pārvaldnieka starpniecību. Tādējādi tiks veicināta dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība galvaspilsētā, uzlabota iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanas kultūra, veicināta resursu reģenerācija un veidota tīra un sakopta vide.

Sadarbībā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvojamo māju pilnvarotajiem pārstāvjiem jeb māju vecākajiem Rīgas domes organizēto mācību semināru ietvaros tiks stāstīts par atkritumu šķirošanu – kā šķirojot saudzēt dabu un maciņu. „Zaļā josta” apmācību ietvaros skaidros pareizas atkritumu šķirošanas pamatprincipus, kas ļaus ne tikai atgriezt otrreizējā apritē ievērojamu resursu apjomu, bet arī samazināt iedzīvotāju maksu par sadzīves atkritumu izvešanu. Savukārt „Clean R” sniegs praktisku informāciju par pareizu rīcību ar šķirotajiem iepakojuma atkritumiem, lielgabarīta un bīstamajiem atkritumiem, skaidrojot iedzīvotāju tiesības un pienākumus, gādājot par sevis radīto atkritumu apsaimniekošanu.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” kopsummā apkalpo ap 170 000 klientu un uzņēmuma pārvaldījumā ir ap 4300 dzīvojamo māju. Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju apmācības ir viens no veidiem, kā uzlabot atkritumu šķirošanas kultūru Rīgā un rast risinājumus individuāliem problēmu gadījumiem, cenšoties nodrošināt atkritumu šķirošanas iespēju ikvienam iedzīvotājam. Pirmās apmācības tiks veiktas šī gada 21. un 22. oktobrī. Pieteikumus dalībai mācībās var sūtīt uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi “Pieteikums māju vecāko apmācībām”, minot vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa numuru, mājas adresi, e-pasta adresi un vēlamo mācību valodu. Paralēli tiek īstenota iedzīvotāju izglītošana ar interneta resursu un drukāto materiālu starpniecību.