Jaunumi 2014 /

Noskaidroti labākie izglītības iestāžu darbi, uzlabojot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem

Atpakaļ

Piektdien, 28.novembrī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā visas dienas garumā norisinājās “Zaļā josta” izsludinātā konkursa “Mana līdzdalība veidojot, saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā “TĪRAI LATVIJAI – TĪRIEM ŪDEŅIEM”” noslēgums.

Konkursa dalībnieki – 15 komandas no visas Latvijas, kas pieteica sevi konkursam jau 2014.gada pavasarī, prezentēja savus darbus žūrijai, kuru pārstāvēja Valsts izglītības satura centra vecākā referente Velga Kakse, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Starptautiskās sadarbības un Eiropas savienības koordinācijas nodaļas vadītājs Rolands Bebris, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Liesma Āboliņa un Biedrības “Latvijas Zaļā josta” projektu direktore Ilze Liepa-Balode.

Konkursa mērķis bija veikt aktivitātes, kas ļautu novērtēt un uzlabot publiski pieejamo atpūtas vietu pie ūdeņiem vides stāvokli savās pašvaldībās, tādējādi attīstot prasmes un iemaņas kvalitatīvas dzīves telpas organizēšanā. Konkursa uzdevumā ietilpa arī izstrādāt konstatēto problēmu novēršanas plānu, veidojot konstruktīvu dialogu un sadarbības modeli ar vietējām pašvaldībām, citiem sociāliem partneriem, masu medijiem par rīcības plānā izvirzīto uzdevumu iespējamiem risinājumiem (piemēram, par atkritumu konteineru, brīdinājumu plakātu, norāžu izvietošanu, sabiedrisko kampaņu, talku, labiekārtošanas darbu u.c. organizēšanu).

Prezentējot savus darbus, konkursa dalībnieki parādīja, ka viņiem nav vienaldzīga vide, kurā viņi dzīvo un darbojas, tādējādi paužot savu mīlestību un piederību mūsu skaistajai zemei.

Pateicoties konkursa dalībnieku aktivitātēm, piecpadsmit ūdens tilpņu apkārtne ieguva citu veidolu: tika izveidots estētisks skats uz atpūtas vietām, ierīkotas ugunskura vietas, uzstādīti galdi, soliņi un satīrīta apkārtne. Kā arī panāktas vienošanās ar vietējām pašvaldībām par turpmākās teritorijas izpļaušanu aktīvās atpūtas laikā un citiem pasākumiem.

Iespējams, ka izvēlētais konkursa norises laiks (no maija līdz oktobrim un aktivitāšu veikšana vasaras brīvlaikā) kalpoja par iemeslu tam, ka neviena komandas līdz galam nebija izpildījusi prasītos konkursa nosacījumus. Tāpēc žūrijas komisija nolēma nedaudz mainīt konkursa nolikumu un nepiešķirt pirmo vietu. Rezultātā tika pārdalīts balvu fonds un piešķirta viena otrā vieta ar naudas balvu 500 EUR vērtībā un trīs trešās vietas – naudas balvu 350 EUR vērtībā projekta ilgtspējības nodrošināšanai. Visas konkursā piedalījušās komandas saņēma īpašus atzinības rakstus un veicināšanas dāvanas no “Zaļā josta”.

Godalgoto otro vietu ieguva Meirānu Kalpaka pamatskolas komanda “Aiviekstes plostnieki”.

Savukārt ar līdzīgu punktu skaitu trīs godalgotās trešās vietas ieguva: Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.b klases komanda “Jaunie Cēsu dabas draugi”; Skaistkalnes vidusskolas komanda “Zaļās pēdas” un Talsu pamatskolas vides izglītības pulciņa komanda “ Talsu pamatskolas 9.a klase”.

Īpašu simpātiju balvu no “Zaļā josta” nominācijā “Visvairāk interneta vietnē balsis ieguvušais komandas profils” saņēma Dricānu vidusskolas komanda “Zaļie pirkstiņi” par Tīro ūdeņu kartē izveidoto profilu “Mazičas jeb Krācītes ielejas sakopšana”. Simpātiju balvas ieguvēji dosies īpašā “Ceļojumā uz Holivudu” jeb ekskursijā gida pavadībā pa kinopilsētu un baudīs specefektu šovu kinopilsētā CINEVILLA.

“Zaļā josta” izsaka sirsnīgu pateicību visiem konkursa dalībniekiem par dalību konkursā un īpaši lielu paldies skolotājiem, kuri ievirzīja savus audzēkņus ārpusklases pasākumos, lai jauniešos attīstītu interesi par vidi, iegūtu tiešu praktiskās darbības pieredzi, tādējādi veidotos personiskā attieksme un atbildība par savu kā arī pārējo cilvēku rīcību.

“Zaļā josta” izsaka lielu pateicību arī visiem žūrijas locekļiem, kuri veltīja savu laiku, novērtējot konkursa dalībnieku paveikto.

Papildu informācija par konkursu:

Ilze Liepa-Balode, tālr.: 67808112, e-pasts tirailatvijai@zalajosta.lv