Jaunumi 2012 /

Noskaidroti titula „Latvijas Zaļākais grāmatvedis” ieguvēji

Atpakaļ

Š.g. 28. novembrī svinīgā apbalvošanas ceremonijā paziņoti nominācijas “Latvijas Zaļākais grāmatvedis 2012” titula ieguvēji. Nomināciju rīkoja SIA “Zaļā josta” ar nolūku izcelt profesijas pārstāvjus, kas vislabāk apzinās resursu taupīšanas nepieciešamību un vistiešāk redz realizēto taupības pasākumu ietekmi uz finanšu līdzekļiem.

Nominācija „Latvijas Zaļākais grāmatvedis” tika pasniegta pirmo reizi ar mērķi apzināt un izcelt Latvijas grāmatvežu veikumu videi draudzīgu un resursu saudzējošu aktivitāšu ieviešanā gan personīgajā dzīvē, gan darba vietā. Pieteikumi saņemti gan no dažādiem Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, gan izglītības iestādēm un arī pašvaldībām.

Pēc saņemto pieteikumu un titula kandidātu iesniegumu izvērtēšanas, tika izraudzīti trīs balvas ieguvēji – Liene Ļubinska, Jeļena Rau un Jānis Mirķis, kas saņēma balvas un diplomus no „Zaļā josta”. Par pašu videi draudzīgāko un pārliecinoši atbilstošāko titula ieguvēju izraudzīts SIA „Oceans Five” galvenais grāmatvedis Jānis Mirķis, kam par saviem ikdienas zaļajiem nopelniem pasniegta goda statuete „Latvijas Zaļākais grāmatvedis 2012”.

Par nominācijas “Latvijas Zaļākais grāmatvedis 2012” laureātiem

AS “Cēsu Alus” nodokļu grāmatvede Liene Ļubinska

Lieni nominācijai pieteica kolēģe Dita Sloka, kura Lieni dēvē par zaļā dzīvesveida iemiesojumu, jo viņa ne tikai darbā spēj ievērot dabai draudzīgus noteikumus, bet visa viņas ikdiena ir dabai draudzīga. Darbā Liene aktīvi taupa papīru – drukātos dokumentus aizstāj ar elektroniskajiem, savukārt nepieciešamās izdrukas veic uz abām papīra lapas pusēm. Nevajadzīgos papīrus un žurnālus Liene nogādā bērnu dārzā, kas piedalās makulatūras vākšanas konkursā, vai nodod Papīrfabrikai „Līgatne” atkārtotai pārstrādei. Savā darba vietā Liene ir atbildīga par iepakojumu apjomu kontroli un vides piesārņojuma rādītāju uzraudzīšanu. Par Lieni, iespējams, vēl dzirdēsim, jo Liene ar ģimeni ceļ māju dabai draudzīgā veidā – no salmu ķīpām ar māla apmetumu, ap kuru iekopj zaļo zonu.

SIA „Statoil Fuel & Retail Business Centre” kopējo finanšu procesu komandas vadītāja Jeļena Rau

Jeļenu nominācijai pieteica kolēģe Ieva Dadona, kas uzskata Jeļenu par paraugcilvēku visā, kas saistās ar zaļu dzīvesveidu. Jeļenai ir dziļas zināšanas un izpratne par ekoloģiskiem produktiem, ko māca saviem ģimenes locekļiem. Jeļena ir veģetāriete un labprāt palīdz darba kolēģiem apzināties veselīgas, ekoloģiskas pārtikas un sadzīves produktu nozīmi un ietekmi, kā arī, izvēloties dāvanas, vienmēr piedomā par apkārtējo vidi. Jeļena palīdz veidot mūsu valsts zaļo rotu, regulāri piedaloties koku stādīšanas talkās, bet Ziemassvētkom iegādājas eglīti podiņā. Pēc svētkiem tās tiek iestādītas daudzdzīvokļu ēkas pagalmā.

SIA „Oceans Five” galvenais grāmatvedis Jānis Mirķis

Jāni nominācijai pieteica kolēģe Liene Timofejeva, kas lepojas ar Jāņa milzum lielo dzirksteli zaļā dzīvesveida atbalstīšanā. Jānis dzīvo veselīgi un videi draudzīgi. Ikdienā viņš pievērš lielu uzmanību vides jautājumiem, šķiro atkritumus gan mājās, gan savā darba vietā un kopā ar četrus gadus veco dēlu nodod tos otrreizējai pārstrādei. Jānis rūpējas par tīru vidi, piedalās talkās un uzturā lieto ekoloģiskus produktus, ko pērk no vietējiem zemniekiem vai audzē pats. “Vides piesārņošanas gadījumā cietēji esam mēs visi. Ikviens no mums vēlas dzīvot tīrā un sakārtotā vidē un tādu to saglabāt arī saviem bērniem,” ar pārliecību teic Jānis. Zaļā dzīvesveida domāšanu savam dēlam Jānis māca jau tagad, bērnībā, jo, kad bērns sāk apzināties sevi kā daļu no pasaules, ir lietderīgi viņu mācīt, ka tā ir jāsaudzē un jāmīl, uzskata Jānis.