Jaunumi 2013 /

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”, kopumā savāktas 1055,037 tonnas makulatūras

Atpakaļ

Lai rosinātu bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi un saudzēt dabas resursus, 2012. gada nogalē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas valsts meži” izsludināja makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai”. Konkursa mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu uzmanību atkritumu šķirošanas nozīmei sadzīvē, kā arī veidot izpratni par to, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi veicina jaunu produktu ražošanu. Konkursa dalībnieki čakli vāca makulatūru mācību gada garumā līdz pat 2013. gada pavasarim.

Visvairāk savāktais makulatūras daudzums bija šādās izglītības iestādēs:

1.   vieta PII “Vilnītis” Svētciema filiāle (skolotāja Anita Kauliņa)  – 40 994 kg

2.   vieta Saldus sākumskola (skolotāja Gunta Dravniece) – 25 271 kg

3.   vieta Cesvaines pirmsskola “Brīnumzeme” (skolotāja Ilga Rumpe) – 23 005 kg

Visvairāk savāktais makulatūras daudzums uz vienu audzēkni bija šādās izglītības iestādēs:

1.   vieta PII “Vilnītis” Svētciema filiāle (skolotāja Anita Kauliņa) – 1281.06 kg

2.   vieta  Sākumskola “Vinnijs” (skolotājs Renārs Krīgers) – 387.083 kg

3.   vieta Rucavas novada Sikšņu pamatskola (skolotāja Agrita Brizga) – 185.171 kg

Aktīvākie dalībnieki makulatūras vākšanas konkursā:

1.vieta Agnese Bērziņa, 2 gadi ( PII “Vilnītis” Svētciema filiāle) – 11 000 kg

2.   vieta Kristiāna Saliņa, 6. kl. ( Carnikavas pamatskola) – 8 683 kg

3.   vieta Kirils Jackevičs, 2. kl. (Biķernieku pamatskola) – 6 780 kg

4.   vieta Pāvels Timpa, 6 gadi, (Rīgas 262. PII) – 5 595 kg

5.   vieta Nils Kazradzis, 5. kl. (Rīgas Juglas vidusskola) – 4 468 kg

6.   vieta Artis Tarvids, 4. kl. (Saldus sākumskola) – 4 099 kg

7.   vieta Amanda Štrausa, 1. kl. (Tērvetes pamatskola) – 3 438 kg

8.   vieta Linda Romule, 7 gadi (Cesvaines pirmsskola “Brīnumzeme”) – 3 360 kg

9.   vieta Evita Kaupuže, 8. kl. (Kārsavas vidusskola) – 2 655 kg

10. vieta Atis Grīnbergs, 3. kl. (Līvānu 1. vidusskolas “Laimiņas” sākumskola)- 2 500 kg

Konkursa ietvaros tika arī noteikta un apbalvota Zaļākā pilsēta – tā Latvijas pilsēta, kuras visu izglītības iestāžu audzēkņi makulatūras vākšanas konkursā savāca vislielāko makulatūras apjomu.

Visvairāk makulatūras kopumā tika savākts un zaļākās Latvijas pilsētas ir:

1.   vieta Rīga – 118,405 tonnas

2.   vieta Saldus – 68,751 tonnas

3.   vieta Ventspils – 49,132 tonnas

Šajā konkursā zaļās goda pilsētas titulu ieguvusi Rīga, lai gan ne mazāk čakli bijuši arī visu pārējo pilsētu un novadu konkursa dalībnieki.

Konkursā piedalījās 337 izglītības iestādes no visas Latvijas. Konkursa norises laikā pavisam tika savāktas 1055,037 tonnas makulatūras.

Uzvarējušās skolas tiks pie vērtīgām balvām no SIA „Zaļā josta” – dāvanu kartēm sporta inventāra iegādei, kā arī vērtīgajām vides izziņas ekskursijām, ko uzvarētājiem sarūpējusi AS „Latvijas valsts meži”. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī tos skolēnus, kuri būs visvairāk savākuši makulatūru.

Katra skola, kas piedalījās konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg biroja vai zīmēšanas papīra no SIA „Papīrfabrika „Līgatne””.