Jaunumi 2014 /

Noslēdzies seminārs „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”

Atpakaļ

Šā gada 7.decembrī Rēzeknes pilsētas domē notika seminārs „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”, kuru organizēja „Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, piedaloties Vides Ministrijas pārstāvjiem. Apmeklēt semināru tika aicināti Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību deputāti un darbinieki, namu pārvaldnieki un māju vecākie, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekotāji.

Semināra dalībniekus biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja Velga Vilciņa iepazīstināja ar atkritumu kaitīgo ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ja tie netiek apsaimniekoti atbilstoši likuma prasībām, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Latvijā, lai izveidotu ilgtspējīgu atkritumu, t. sk. bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstību, tādējādi veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu.

Savukārt Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Armands Nikolajevs klātesošos iepazīstināja ar jauno Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kurš stājās spēkā 2010. gada 18.novembri, un tā ietekmi uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izpildi.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā raksturoja Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta piesārņojuma novēršanas un atkritumu nodaļas vecākā referente Ilze Doniņa, atzīmējot, ka darāmā vēl ir ļoti daudz. Ne viss plānotais ir sasniegts, tajā skaitā lektore uzsvēra, ka no 7 novadiem 3 novados nav izstrādāti pašvaldību saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu savā pašvaldībā.

Par finanšu līdzekļu pieejamību projektu īstenošanai pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem pastāstīja VIDM Investīcijas departamenta Investīciju stratēģijas nodaļas vecākā referente Tatjana Alekse, informējot, ka Kohēzijas fonda apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstība” no Austrumlatgales nav saņemts neviens pieteikums.

Semināra dalībnieki varēja iepazīties ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas gaitu Austrumlatgales reģionā un plānotiem pasākumiem 2011.gadā, par ko informēja SIA „Austrumlatgales Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma L&T valdes loceklis Reinis Ceplis pastāstīja par problēmām, kas kavē nodrošināt efektīvu dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu reģionā.

„Zaļā josta” izsaka lielu pateicību Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam par atsaucību semināra norisē un visiem semināra dalībniekiem par izrādīto interesi par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, t.sk. dalītas atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras, izveidi un attīstību Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Semināra lektoru prezentācijas  ir iespējams aplūkot  zemāk.