Jaunumi 2014 /

Noslēdzies semināru cikls par dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

Atpakaļ

Decembra beigās Rīgā notika semināru cikla „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – uzdevumi un izpildes organizācija Latvijas reģionos” ietvaros rīkotā noslēguma diskusija. Semināru cikla, kas aizsākās jau 2005. gadā, mērķis bija veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu starp valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvjiem.

„Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – uzdevumi un izpildes organizācija Latvijas reģionos” semināros, kurus organizēja biedrība „Latvijas Zaļā josta” ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un sadarbībā ar SIA „Zaļā josta”, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides ministriju un Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju kopumā piedalījās vairāk kā 300 pārstāvju no dažādām Latvijas pašvaldībām. Semināru „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – uzdevumi un izpildes organizācija” galvenie uzdevumi bija rosināt pašvaldības detalizētāk iepazīties ar sava reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, informēt pašvaldības par saistošo noteikumu izstrādi un pieņemšanu savām teritorijām, iepazīstināt pašvaldības ar viņu pienākumiem dalīto atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanā un iespējām iesaistīt iedzīvotājus dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā, informēt par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un veicināt pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju pieredzes apmaiņu sistēmas ieviešanas nodrošināšanai.

Pamatojoties uz semināros iegūto informāciju noslēguma diskusijā vairāk uzmanības tika pievērsts tādiem jautājumiem kā dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas finansējums no Nacionālās programmas 2007. – 2013. gadam „Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, nepieciešamās izmaiņas likumos, normatīvajos aktos un plānos, lai veicinātu dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas realizāciju un atkritumu otrreizējās pārstrādes uzņēmumu tīkla attīstību kā svarīgu priekšnosacījumu dalītās atkritumu sistēmas ieviešanai.

Kopumā semināri notika astoņos apsaimniekošanas reģionos – 2006.gadā Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Piejūras, Liepājas, Vidusdaugavas, Viduskurzemes un Rīgas apsaimniekošanas reģionos, savukārt Vides ministrijā un Malienas apsaimniekošanas reģionā semināri notika jau 2005.gadā.