Jaunumi 2015 /

Noslēgušies Zaļās jostas organizētie makulatūras, izlietoto bateriju un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas konkursi, aizvadīts konkursu dalībniekiem veltītais vides festivāls ”Tīrai Latvijai!”

Atpakaļ

“Zaļā josta” izsaka sirsnīgu pateicību visām izglītības iestādēm, to audzēkņiem, viņu vecākiem un atbalstītājiem, kuri piedalījās mūsu organizētajos konkursos, savācot vairāk kā 1083 tonnas makulatūras, 26 tonnas izlietotās baterijas un 154 tonnas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas. Izsakām lielu pateicību visiem skolotājiem, kuri ar savu nenogurstošo darbu mudināja savus audzēkņus rūpēties par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, parādot praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas ikdienā.

“Zaļā josta” izsaka lielu pateicību saviem ilggadīgiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem – Valsts izglītības satura centram, A/S ”BAO”, A/S ”Latvijas valsts meži” SIA „Līgatnes papīrs” par atbalstu konkursu īstenošanā un balvu fonda veidošanā.

Aizvadīts arī konkursu noslēguma pasākums vides festivāls ”Tīrai Latvijai!” Siguldā, kas tika organizēts kā  konkursu  kulminācijas pasākums – svētki ar mērķi sagādāt prieku visiem konkursa dalībniekiem, kopīgi atskatīties uz paveikto, suminātu aktīvākos dalībniekus un vienkārši visi kopā baudītu skaistus Vasarsvētkus.

Izsakām sirsnīgu pateicību Siguldas novada domei, Siguldas novada Kultūras pārvaldei un Siguldas novada Sporta pārvaldei par sniegto atbalstu un dalību festivāla „Tīrai Latvijai!” īstenošanā.

Lielu un sirsnīgu pateicību izsakām visiem konkursa atbalstītājiem – SIA Olimpiskais centrs „Ventspils”; nodibinājumam „ Ventspils Augsto tehnoloģiju Parks”; Ventspils Jaunrades nams; SIA „Skrīveru saldumi”; SIA „Šokolādes muzejs”; SIA „ZetCOM”; Līgatnes dabas takas; Vienkoču parks; SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”; SIA „Žurnāls Santa”; SIA „Zaļais circenis”; SIA „Lāči”; SIA „ Rīgas saldējums”; SIA „LARUA”; Latvijas Ornitoloģijas biedrība”; Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs; Latvijas Dabas muzejs; Dabas aizsardzības pārvalde; Papīrmākslas darbnīca „ Viktora Vēstules”; Spieķu darbnīca; Padomju slepenais bunkers; muzejs „Cepures pasaule”; Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknis; kafejnīca Elizabete SIA „Previa-EM” u.c. par sniegto atbalstu balvu fonda nodrošināšanā konkursu uzvarētājiem un dalībniekiem.

Izsakām lielu pateicību arī visām radošām darbnīcām, kuras piedalījās festivālā, tādējādi sniedzot bērniem un jauniešiem jaunas ierosmes un atziņas turpmākai darbībai.

Paldies, visām pašvaldībām, kuras nodrošināja savas izglītības iestādes ar transportu, dodot iespēju savu izglītības iestāžu audzēkņiem apmeklēt viņiem veltīto pasākumu.

Ar cieņu un cerību turpmākai sadarbībai,

Biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja                       Velga Vilciņa

SIA „Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs                                             Jānis Lapsa

 

Atskatam bildes no noslēguma pasākuma:

http://foto.delfi.lv/album/173293/?page=1

http://failiem.lv/u/iuseccg

Video ieskats no Zaļās jostas Vides festivāls „Tīrai Latvijai!”