Jaunumi 2020 /

#NoTimeToWaste – “Zaļā josta” aicina iepazīties ar iniciatīvām atkritumu samazināšanas jomā Eiropā

Atpakaļ

“Zaļā josta” aicina iepazīsties ar aktuālo informāciju un novitātēm, kuras plāno ieviest citās Eiropas valstīs atkritumu radīšanas samazināšanas nolūkā. Piedāvātās iniciatīvas tiek ieviestas dažādās Eiropas valstīs gan vietējo pašvaldību, gan arī valsts līmenī.

No angļu valodas iztulkotajos Eiropas Vides biroja (EEB) dokumentos, ir apkopots ES Direktīvas par atkritumiem skaidrojums, kā arī Ekonomisko instrumentu un citu pasākumu piemēri atkritumu samazināšanas nolūkā. 

EKONOMISKO INSTRUMENTU UN CITU PASĀKUMU PIEMĒRI ATKRITUMU HIERARHIJAS PIELIETOŠANAS STIMULĒŠANAI

PIEMĒRI ATKRITUMU SAMAZINĀŠANAS POLITIKAI UN CITIEM PASĀKUMIEM AR MĒRĶI VEICINĀT ATKRITUMU RADĪŠANAS SAMAZINĀŠANU

“Zaļā josta” uzskata, ka ir vienlīdz svarīgi ne tikai izstrādāt politiskos dokumentus un mērķus, bet arī parādīt reālu aktivitāšu un ekonomisko instrumentu piemērus, kā iespējams sniegt soļus pretim šo mērķu sasniegšanai. 

Ikvienai pašvaldības iestādei ir iespēja izvēlēties savus instrumentus, lai sasniegtu kopīgo atkritumu samazināšanas mērķi tuvākajos gados, tādēļ praktiskiem piemēriem no citām valstīm “Zaļā josta” skatījumā ir reāla pievienotā vērtība.

Abi šie dokumenti iztulkoti starptautiskā projekta “Plastic Free Ocean” ietvaros, ko īsteno “Zaļā josta” kopā ar “Koalīciju par Tīru Baltijas jūru” (Coalition Clean Baltic) un pārējiem projekta sadarbības partneriem. Projektu finansiāli atbalsta ES un Postkodstiftelsen. Vairāk par projekta rezultātiem un aktivitātēm var skatīt https://ccb.se/plastic-free-ocean/ vai sazinoties personīgi ar projekta vadītāju Aija Caune, aija.caune@zalajosta.lv.

2019. gadā CCB sāka īstenot projektu: “Plastmasas Brīvs okeāns”. Projekta aktivitātes atbalsta ES Plastmasas stratēģijas īstenošanu, un pievēršas pieaugošajam Baltijas jūras (un caur to pasaules okeāna) piesārņojumam ar vienreiz lietojamiem plastmasas izstrādājumiem, primārajiem un sekundārajiem mikroplastmasas materiāliem un ar tiem saistītajām toksiskajām ķīmiskajām vielām. Projekta ietvaros tiek īstenoti gan izpratnes veicināšanas, gan uz politiku orientēti pasākumi, gan arī uzraudzības aktivitātes.