Jaunumi 2010 /

Olaines iedzīvotāji aktīvi iesaistās SIA „Zaļā josta” rīkotā nolietoto elektroiekārtu nodošanas kampaņā „Šķiro, uzzini, saņem balvu!”

Atpakaļ

Olainē, Vides dienu noslēgumā, š.g. 17. septembrī noslēdzās uzņēmuma „Zaļā josta” un A/S „Olaines ūdens un siltums ” organizētā kampaņa „Šķiro, uzzini, saņem balvu!”, kas rīkota sadarbībā ar A/S „BAO” un SIA „Latvijas Elektrotehnikas apsaimniekošana”. Kampaņas mērķis bija sekmēt Olaines pilsētas iedzīvotāju izpratni par pašu radīto atkritumu ietekmi uz vidi un dzīves kvalitāti, parādīt dabas resursu taupīšanas iespējas, veicinot praktisku Olaines pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju nodot mājsaimniecībā nederīgās elektriskās un elektroniskās sadzīves ierīces un iekārtas, kā arī citus lielgabarīta atkritumus.

Ņemot vērā, ka Olaines pilsētā vēl nav izveidots pastāvīgs šķiroto atkritumu nodošanas laukums, atsaucība no iedzīvotāju puses bija necerēti liela. Kampaņas laikā uz ierīkoto elektrisko un elektronisko atkritumu pieņemšanas vietu tika nesti televizori, fēni, telefoni, ledusskapji u.c. nolietotās elektriskās un elektroniskās sadzīves ierīces un iekārtas.

Tiem iedzīvotājiem, kuri nevarēja paši atgādāt nederīgās iekārtas, palīdzēja A/S „Olaines ūdens un siltums”, par ko iedzīvotāji bija ļoti pateicīgi, jo daudziem iedzīvotājiem šīs nederīgās iekārtas bija krājušās jau gadiem ilgi.

Līdz dienas beigām A/S „BAO” specializētais transports bija piepildīts un par nederīgo elektrisko un elektronisko ierīču un iekārtu nodošanu tika aizpildītas vairāk kā 100 izlozes anketas. SIA „Zaļā josta” talismans Ezītis Jostiņš kopā ar iedzīvotājiem izlozēja piecas laimīgās izlozes anketas, kuru īpašnieki balvās saņēma dāvanu kartes no interneta veikala www.220.lv, ko sarūpēja „Zaļā josta”:

  • Ansis Šinke – dāvanu karte 50 latu vērtībā;
  • Ildze Bite – dāvanu karte 40 latu vērtībā;
  • Valērijs Čuhnovs – dāvanu karte 25 latu vērtībā;
  • Jevgeņijs Grigorjevs – dāvanu karte 20 latu vērtībā
  • Iveta B. – dāvanu karte 15 latu vērtībā

Ansis Šinke, Olaines pilsētas iedzīvotājs, nodeva lādētājus, lampas un baterijas, iegūstot savā īpašumā dāvanu karti 50 latu vērtībā. Motivācija nebija piedalīties kampaņā, kurā varēja iegūt dāvanu karti, bet gan nodot nolietotās elektropreces tālākai pārstrādei, lai tās nenonāk kopējā atkritumu plūsmā, bet tiek utilizētas jeb pārstrādātas atbilstoši vides prasībām. Ansim balva bija liels pārsteigums, jo elektroierīces nodeva īsi pirms kampaņas beigām un īpaši nebija gatavojies piedalīties loterijā. Ansis ikdienā šķiro plastmasu, papīru un nodod arī baterijas īpaši uzstādītos konteineros lielveikalos, kā arī nodod bīstamos atkritumus tam paredzētajās vietās un atzīst, ka, lai pareizi šķirotu un nodotu atkritumus, iedzīvotājiem trūkst informācijas par šķirošanu, kā arī informācijas, ko īsti dalītajos atkritumu konteineros var mest un ko nevar. Bet tajā pašā laikā Ansis atzīst, ka Olainē iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot. Laimesta ieguvējs ļoti atzinīgi novērtēja šādu kampaņu, kas cilvēkus spējusi pamudināt šķirot un nodot atkritumus tam paredzētās vietās, kā arī ļāva uzzināt vairāk par atkritumu šķirošanas nozīmi.

4. klases skolnieks Jevgēņijs Grigorjevs nodeva skaļruņus un savā īpašumā ieguva dāvanu karti 20 latu vērtībā. Jevgēņija māte atzina, ka ikdienā nav iespējams šķirot atkritumus, jo pie mājas un tās tuvumā nav dalīto atkritumu konteineri. Vienīgais, ko ģimene izmanto, ir netālu izvietotais konteiners lielgabarīta atkritumiem. Iepriekš elektrotehniku ir novietojuši blakus sadzīves atkritumu konteineriem, tādā veidā domājot, kā šādi sadzīves atkritumu apsaimniekotājs nodrošinās nolietotās elektroierīces aizgādāšanu pārstrādei. Par atkritumu šķirošanu un tās nepieciešamību visa ģimene ir informēta un zina, kāda ir atkritumu ietekme uz vidi, ja tie netiek šķiroti un nodoti pārstrādei.

Ildze Bite nodeva nolietoto televizoru un laimēja dāvanu karti 40 latu vērtībā. Ikdienā viņa šķiro plastmasu un papīru, kā arī māca to darīt bērniem. Ildze piebilda, ka iedzīvotāji atkritumus šķirotu vairāk, ja biežāk tiktu iztukšoti konteineri, jo iedzīvotājiem trūkst motivācijas, ja tie redz, ka savs atnestais maisiņš ar papīru vai plastmasu ir jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, jo nav vietas, kur to izmest. Viņa atzīst, ka iedzīvotāji labprāt šķirotu, ja vien būtu, kur to darīt un būtu pieejama informācija, kā to darīt. Piemēram, pirms kāda laika bijis jāatbrīvojas no vecā ledusskapja, taču nebija informācijas, kur to nodot, rezultātā izmantoja metāllūžņu savācēju pakalpojumus, kas nodrošināja izvešanu bez maksas un atzina, ka cilvēkiem šobrīd nav iespēju nogādāt šāda veida atkritumus uz nodošanas vietām, kas ir liela problēma.

No iedzīvotājiem varēja secināt, ka tie ir gatavi biežāk piedalīties šāda veida kampaņās, kurās ne tikai var nodot nolietotos elektriskos un elektroniskos atkritumus, bet arī iegūt informāciju par vietām, kur var šķirot un nodot dažāda veida atkritumus savas dzīvesvietas tuvumā.

Savukārt SIA „Zaļā josta” informatīvajā teltī iedzīvotāji interesējās par dažāda atkritumu veidu šķirošanas iespējām pilsētā un tās apkārtnē. Proti, daudzi iedzīvotāji labprāt šķirotu un nodotu dažāda veida atkritumus arī ikdienā. Iedzīvotāji izrādīja interesi par izlietotā stikla iepakojuma šķirošanas iespējām Olainē, kā arī izteica viedokli, ka daudz aktīvāk nodotu elektriskās un elektroniskās iekārtas un citus lielgabarīta atkritumus, ja tiktu nodrošināta to bezmaksas aiztransportēšana no dzīves vietas.

SIA „Zaļā josta” informatīvo telti kuplā skaitā apmeklēja skolēni un skolotāji no Olaines mācību iestādēm. Īpaši aktīva bija Olaines 2. vidusskola, kas ne tikai piedalījās vides izglītības aktivitātēs ar SIA „Zaļā josta” talismanu Ezīti Jostiņu, bet arī nodeva lielu skaitu nolietotu elektronisko iekārtu. Paši mazākie kopā ar Ezīti Jostiņu gatavoja rotas no avīzēm un žurnāliem, bet lielākajiem bija iespēja pilnveidot zināšanas, piedaloties vides izglītības spēlēs, mācoties šķirot atkritumus.

Darboties ar bērniem palīdzēja gan Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas Vides aizsardzības tehnoloģijas studentes, gan Olaines 2. vidusskolas vecāko klašu meitenes. Lielu atbalstu pasākuma organizēšanā sniedza arī Olaines Vēstures un mākslas muzejs.

„Zaļā josta” sirsnīgi pateicas Olaines pilsētas iedzīvotājiem un visiem kampaņas atbalstītājiem un palīgiem – Olaines Vēstures un mākslas muzejam, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai, Olaines 2. vidusskolai un izdevniecībai SIA “Žurnāls Santa” – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanā un rīcībā.