SIA „Zaļā josta” ir Latvijas uzņēmums, kurš rūpējas par tīru Latviju un atbildīgu uzņēmējdarbību tajā, darbojoties divos virzienos:

Organizējam izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu, tekstilizstrādājumu apsaimniekošanu, tādejādi dodot iespēju uzņēmumiem iegūt 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa, kā arī rūpēties par to, ka atkritumi, kas radušies to saimnieciskās darbības rezultātā, tiek savākti, pārstrādāti un nonāk otrreizējā apritē.
Īstenojam vides izglītības pasākumus.

SIA „Zaļā josta” mērķis ir veidot sabiedrību, kurā uzņēmējs ir atbildīgs un rūpējas par sevis radītā izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu, tekstilizstrādājumu savākšanu un pārstrādi, savukārt sabiedrības locekļi ir izglītoti un motivēti šos atkritumus šķirot, izmest tos paredzētajās vietās, kā arī taupīgi attiekties pret dabas resursiem kopumā.

SIA „Zaļā josta” dibināta 2002. gadā, kad tika noslēgti pirmie līgumi ar izlietotā iepakojuma apsaimniekotājiem. Šodien jau esam viens no tirgus līderiem ar plašu sadarbības partneru loku gan atkritumu apsaimniekotāju, gan pašvaldību vidū. Savu darbību balstām uz pamatprincipiem – atbildīga uzņēmējdarbība, augsta kompetence un profesionāla sadarbība.

Mūs interesē ne tikai mūsu tiešie partneri – uzņēmēji, bet arī sabiedrība kopumā, jo tieši tajā pastāvošās vērtības un attieksme pret vides jautājumiem motivēs veidot atbildīgu uzņēmējdarbību un apzināties sekas, ko katra uzņēmuma produkts rada savas dzīves cikla laikā.

SIA „Zaļā josta” sniedz nozīmīgu ieguldījumu visu sabiedrības segmentu izglītošanā vides jautājumos – sākot ar jaunāko paaudzi, kas katru gadu tiek iesaistīta vērienīgos konkursos, un skolotāju vides izglītības zināšanu līmeņa paaugstināšanu, un turpinot ar visu sabiedrību aptverošu kampaņu organizēšanu, īpašu uzmanību pievēršot ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Izglītības programmu ietvaros izdotas grāmatas skolēniem un skolotājiem, rīkoti semināri, veidotas akcijas un izplatīti izglītojoši materiāli, uzrunātas valsts amatpersonas un sabiedrības viedokļu līderi.

Mēs apzināmies, ka panākt patiesu pietāti pret vidi mums apkārt un motivētus iedzīvotājus, kuri rīkojas atbilstoši šai nostājai ikdienā, nebūs viegls darbs, taču ticam, ka aizvien vairāk virzāmies izglītotas un atbildīgas sabiedrības virzienā.

100
Aktīvi apsaimniekošanas līgumi
100
Tonnas pārstrādāta papīra un kartona iepakojuma*
100
Tonnas pārstrādāta plastmasas iepakojuma*
100
Tonnas pārstrādātu elektroiekārtu*

* visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā