Jaunumi 2022 /

Paveikti vairāk nekā 245 vērtīgi zaļi darbi Latvijai svētkos

Atpakaļ

Noslēdzies “Zaļā josta” rīkotais radošais konkurss “Viens zaļš darbs Latvijai”, kura dalībnieki radoši un praktiski izmantoja otrreizējās izejvielas, dabas materiālus, ražošanas atgriezumus un citus resursus, kas no nevajadzīgiem kļuvuši par vērtīgiem izejmateriāliem, lai labiekārtotu kādu sev nozīmīgu vietu Latvijā un piedalītos jaunu lietu radīšanā. Kopumā konkursā saņemti vairāk nekā 245 pieteikumi, kas uzskatāmi parāda plašās iespējas un veidus, kā atkārtoti izmantot resursus un parūpēties par savu valsti un līdzcilvēkiem svētkos – gan no ekoloģiskā, gan no ekonomiskā, gan no estētiskā viedokļa.

Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, SIA “Zaļā josta” aicināja iedzīvotājus uzlabot vidi sev apkārt, paveicot lielākus vai mazākus zaļus darbus – veicinot radītā atkritumu apjoma samazinājumu un sekmējot otrreizējo materiālu atkārtotu izmantošanu. Ar saviem veikumiem konkursā “Viens zaļš darbs Latvijai” startēja dalībnieki dažādās vecuma grupās, gan individuāli, gan kolektīvi vai ģimenes lokā. “Esam gandarīti, ka vairāk kā 245 dalībnieku – Latvijas iedzīvotāji, izglītības iestādes un ģimenes – atsaukušies šim aicinājumam, gan iesaistoties apkārtnes sakopšanā – grābjot rudens lapas, veidojot kompostus, gan ieviešot atkritumu šķirošanu savās izglītības iestādēs, un izveidojot bioloģisko atkritumu šķirošanas vietas, gan paveicot nozīmīgus labiekārtošanas darbus savā apkārtnē, skolā, pirmskolā,” uzsver konkursa idejas autore “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune.

Turklāt Latvijas valsts svētku noskaņās nav aizmirsts arī par līdzcilvēkiem kaimiņu valstī, dzīvo dabu mežos un dārzos. Šogad konkurss atspoguļojis sabiedrībā valdošo empātiju un vēlmi darīt labu līdzcilvēkiem. “Paldies visiem tiem dalībniekiem, kas šajā pirmssvētku laikā ir nolēmuši veltīt pūles un, padomājot par tiem, kam šogad klājas daudz grūtāk, gaidot Latvijas valsts svētkus, ierasto gaismas lukturu vietā ir izgatavojuši ierakuma sveces, kuras tiks sūtītas uz Ukrainu. Esmu patiesi gandarīta  par to, ka ir mainījušies mūsu paradumi un domājam ne tikai par sevi un savas tuvākās apkārtnes un Latvijas sakopšanu, bet spējam padomāt arī par citiem – gan par līdzcilvēkiem, kuriem klājas grūti, gan arī par dzīvo dabu un vidi sev apkārt – dzīvniekiem, piemēram, veidojot kukaiņu, ežu un citu dzīvnieku mītnes, putniem veidojot būrīšus un apkārtējo vidi atbrīvojot no atkritumiem un piesārņojuma,” konkursa dalībnieku veikumu atzinīgi vērtē A. Caune.

Par konkursa “Viens zaļš darbs Latvijai” laureātiem atzīti:

  • Talsu novada Stendes pamatskolas 4.klases skolēni un klases audzinātāja Liene Roze;
  • Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2. grupas audzēkņi, viņu vecāki un skolotājas Ina Rogoļeva, Ināra Dzene, Sandra Kampāne;
  • Ogres novada Madlienas pagasta PII “Taurenītis” grupas “Vizbulītes” audzēkņi un skolotāja Iveta Atslēdziņa.

Stendes pamatskolas audzēkņi ar pedagogiem skolas tuvumā izveidoja ugunskura vietu, talkā liekot nevajadzīgus mežā atrastus izgāztus būvgružus un ķieģeļus. “Šis konkurss bija lielisks iemesls, lai šo nekārtību savāktu un liktu lietā kā otrreizējos izejmateriālus mūsu uzlabotajai ugunskura vietai. Fantastiska iespēja skolēniem –  ar savu darbu parādīt, ka spēj kopt, tīrīt un  mīlēt savas Latvijas dabu. Lielisks darbs – viena tīra, sakopta vieta mežā un uzlabota vieta ārpus stundu pasākumiem, piknikiem. Kopā mēs varam,” lepojas darba autore Liene Roze.

Savukārt Jēkabpils PII “Zvaniņš” pedagoģes Ina Rogoļeva, Ināra Dzene, Sandra Kampāne, iesaistot audzēkņus un viņu vecākus, izgatavojušas pēdu jeb sajūtu taku audzēkņu veselības veicināšanai, dažādu akadēmisko iemaņu apguvei un mācība procesa papildināšanai. Turklāt taka izveidota tikai no dabas un otrreizējiem materiāliem.

Ogres novada Madlienas pagasta PII “Taurenītis” grupas “Vizbulītes” audzēkņi un skolotāja Iveta Atslēdziņa konkursam “Viens zaļš darbs Latvijai” pieteikusi pašu gatavoto kukaiņu māju. “Kukaiņu māja ir tapusi labā sadarbībā ar grupas bērnu vecākiem, kuri labprāt iesaistījās mājas pildīšanas materiālu sagādāšanā. Bērni ar vecākiem vāca dažādus dabas materiālus mežā – koku mizas, sūnas, čiekurus, zarus, satrunējušus kokus. Pati māja taisīta no paletēm, kas veikalos vairs nav vajadzīgas pēc preču piegādes. Paletes ir pielabotas un pārtaisītas, lai taptu skaistā māja.  Mūsu jaunā kukaiņu māja novietota netālu no grupas ārdurvīm, lai katru brīvu brīdi varam to uzraudzīt, papētīt un papildināt,” stāsta I. Atslēdziņa.

Ņemot vērā faktu, ka iesaiste šajā konkursā ir bijusi ļoti liela un ir paveikti daudzi nozīmīgi darbi Latvijas labā, uzņēmums SIA “Zaļā josta” piešķir simpātiju balvas 50 EUR vērtībā vēl 5 konkursa dalībniekiem:

Plašāka informācija par “Zaļā josta” rīkotā konkursa “Viens zaļš darbs Latvijai” norisi un labāko darbu atspoguļojums publicēts vietnē www.tirailatvijai.lv.