Jaunumi 2008 /

Piedalies akcijā “Izvēlies preci iepakojumā ar EKO zīmi „Zaļā josta”!”

Atpakaļ

Pavasaris klāt! Drīz jau koku pumpuri atvērs savas maigi zaļās lapas. Pļavās, arī ceļu malās ziemas dzeltenīgo zāli nomainīs zaļums un pirmie pavasara ziedi – māllēpes, vizbulītes, un turpat būs saredzami arī lietotie, jau vēju un laika papluinītie, bet joprojām labi saredzamie plastmasas iepirkumu maisiņi. Gan šur tur kokos, gan zaļojošo krūmu zaros, arī pilsētas zālājos apdzīvoto vietu tuvumā tie atgādinās par mūsu izvēli.

Katru gadu arvien straujāk pieaug sadzīves atkritumu apjoms. Diemžēl lielāko daļu no tiem aizņem plastmasas iepakojums. Īpašas problēmas atkritumu izgāztuvēs sagādā plastmasas iepirkumu maisiņi. Tos vējš viegli aizpūš. Bet vidē plastmasa nesadalās gadiem ilgi.

Tā kā līdz šim daļa plastmasas maisiņu veikalos bija paņemami par brīvu un par lielajiem iepirkumu maisiņiem maksa bija salīdzinoši zema, tad pircēji šo piedāvājumu izmantoja pat vairāk nekā nepieciešams, nemaz īpaši nepiedomājot, kur tie nonāks pēc izmantošanas un kas notiks ar šiem maisiņiem. To pašu varam teikt arī par pārējo preču iepakojumu.

Bet ir preces, uz kuru iepakojuma redzama EKO zīme, kas apliecina, ka šis iepakojums nonāks pārstrādē, samazinot kopējo atkritumu daudzumu, saglabājot tīru vidi. Tā iepakojuma ražotājs rūpējas, lai izlietotais iepakojums tiktu pareizi savākts, apsaimniekots un pārstrādāts. Tādējādi tiek ietaupīti arī jauna iepakojuma ražošanā nepieciešamie dabas resursi. EKO zīme „Zaļā josta” uz preču iepakojuma to apliecina.

Lai pievērstu veikalu apmeklētāju uzmanību šīm precēm, tiek rīkota akcija „Izvēlies preci iepakojumā ar EKO zīmi!” laikā no 14. līdz 26.martam. Akcijas laikā „Sky” veikalos Rīgā, plauktos pie produktiem, par kuru izlietoto iepakojumu atbildību uzņēmusies SIA „Zaļā josta”, būs pievienota īpaša, uzmanību piesaistoša norāde ar EKO zīmi „Zaļā josta” – tīras Latvijas kontūra, kuru ietver bultiņu loks, ar ko parasti apzīmē preces un/vai iepakojumu, kuri nenonāk atkritumos, bet tiek pārstrādāti.

Savukārt no 14.marta līdz 19.martam katru dienu kādā no „Sky” veikaliem noteiktos laikos SIA „Zaļā josta” pārstāvji uzrunās pircējus, stāstot par viņu atbildību un labo gribu, izvēloties produktus, par kuru iepakojumu pēc to lietošanas un pārstrādi gādā SIA „Zaļā josta”. Turpat rosīsies un sirsnīgi sarunāsies lielais, smaidīgais, draudzīgais ezis Jostiņš. Katram pircējam SIA „Zaļā josta” dāvinās papīra iepirkuma maisiņu, tādā veidā aicinot veikala apmeklētājus arī turpmāk plastmasas iepirkuma maisiņu vietā izvēlēties videi draudzīgo izturīgo papīra somiņu, kura nekad nepaliks gadiem ilgi dabā, bet pēc lietošanas kompostā pārvērtīsies par derīgām vielām augsnei.

Akcija „ Izvēlies preci iepakojumā ar EKO zīmi!” un SIA „Zaļā josta” un eža Jostiņa tikšanās ar veikalu apmeklētājiem notiks:

14.martā – 18.00 līdz 20.00 veikalā „Sky” Krasta ielā;

15.martā – 13.00 līdz 15.00 veikalā „Sky” Duntes ielā;

16.martā – 13.00 līdz 15.00 veikalā „Sky” Biķernieku ielā;

17.martā – 18.00 līdz 20.00 veikalā „Sky” Ulmaņa gatvē;

18.martā – 18.00 līdz 20.00 veikalā „Sky” Duntes ielā;

19.martā – 18.00 līdz 20.00 veikalā „Sky” Biķernieku ielā.

Nāciet! Iepazīstiet un, izvēloties preces, priecājieties par pavasara ienākšanu tīrā dabā!

Tuvāka informācija par akcijas gaitu un norisi:

Laima Jekšiņa; tālr. 67808294; mob. tālr. 26710793;

e-pasts: laima.jeksina@zalajosta.lv