Jaunumi 2012 /

Pierīgā noslēdzas pēdējais reģionālais konkurss „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”

Atpakaļ

Konkursa „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”, ko organizē biedrība „Latvijas Zaļā Josta’’ Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”

ietvaros. Pierīgas reģionālā kārta norisinājās Rīgas Rīnūžu vidusskolā. Tajā piedalījās Bulduru Dārzkopības vidusskolas, Ropažu vidusskolas, Iļģuciema vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas, Rīgas Sanatorijas speciālās internātpamatskolas, Ogresgala pamatskolas un Rīgas Rīnūžu vidusskolas komandas.

Konkursa „Caur izpratni – aktīvai rīcībai” gaitā skolēniem kopš rudens savās skolās bija jāveic vides audits, noskaidrojot, cik efektīvi skola patērē elektroenerģiju, siltumenerģiju, kā izmanto ūdens resursus un kā piedalās atkritumu apsaimniekošanā. Visām šīm darbībām nepieciešama enerģija, kuru iegūstot veidojas siltumnīcefektu izraisošās gāzes, kas ietekmē izmaiņas klimatā.

Konkursa virsuzdevums – uzvedināt skolēnus atklāt to, ka ar savu uzvedību, izvēloties un mudinot citus ikdienā, esot skolā, taupīt resursus, katrs var būt noderīgs klimata izmaiņu cēloņu samazināšanai un reizē arī ekonomēt savus līdzekļus.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas komanda izpētīja un veica vides auditu savai kopmītnei, jo skolas ēku pašlaik remontē.

Viņu pieeja audita veikšanā bija vairāk izglītojoša – dalībnieki katras audita nozares noskaidrošanai aicināja un noorganizēja tikšanos ar attiecīgās jomas pārstāvi un ekspertu. Audita pētniecības un veidošanas gaitā tika iesaistīts daudz interesentu.

Ropažu vidusskolā, kas ir ekoskola, savu vides auditu veidoja 28 bērni. Viņi bija sadalījušies 5 grupās. Katra no tām bija atbildīga par savu jomu. Auditiem tika veikti finansiāli izdevīgie aprēķini risinājumiem, ja tiek ievēroti resursu taupības pasākumi. Līdz ar to, audzēkņi, veicot auditu, varēja pamatot, ka videi draudzīgs patēriņš ir arī ekonomiski izdevīgs.

Iļģuciema vidusskolas komanda bija iesaistījusi 5. – 12.klasi un skolas vadību. Vides audita laikā komandai notika regulāras tikšanās ar skolas direktori, lai iepazīstinātu viņu ar rezultātiem un priekšlikumiem. Žūrija īpaši uzteica šīs skolas komandas oriģinālos priekšlikumus energotaupības nodrošināšanai. Piemēram, caurstaigājamās telpās izvietot „zig-zag” tipa durvis, kuras būtu gan ērti lietot, gan arī lieki neaizplūstu siltums, kas notiek tad, ja caurstaigājamo telpu durvis bieži atstāj atvērtas. Skolas komandas izstrādātais energoaudits bija augstu novērtēts kā zinātniski pētnieciskais darbs arī projektu nedēļā.

Zvejniekciema vidusskola arī ir ekoskola. Viņu komanda savas skolas vides audita veikšanai izmantoja daudz fotoattēlu, lai fiksētu konkrētās situācijas visās jomās. Žūrijai patika komandas prezentācijā  no bērnu mutes ar pārliecību teiktā patiesība – „Siltināšana ir ne tikai siltums, bet tā dod arī labumu!” Skolēnu aktivitātes ļoti atbalstīja un visam notiekošajam dzīvoja līdzi skolotāja.

Ar Rīgas Sanatorijas speciālās internātpamatskolas vides audita darbu žūriju iepazīstināja viens pārstāvis, jo pārējie bija ziemas vīrusa pieveikti. Toties puisis no 9.klases nesamulsa un aizstāvēja skolas biedru darbu viens pats, zinoši atbildot uz žūrijas jautājumiem.

Ogresgala pamatskola savu prezentāciju aizstāvēja ļoti brīvi, spējot visu pamatot un izskaidrot. Savā skolā skolēni atraduši visas „vājās” vietas, kur zūd siltums un lieki tērējas elektroenerģija. Vides audita rezultātā iegūtos priekšlikumus bērni apkopoja un veica izglītības informācijas kampaņu arī pagasta iedzīvotāju vidū un savās ģimenēs, skaidrojot, kā un kāpēc taupīt kurināmo, elektroenerģiju, ūdeni. Skolēni bija paši izveidojuši arī filmu par visu audita gaitu, demonstrējot tajā praktiskus ieteikumus ikdienai.

Rīgas Rīnūžu vidusskola ir viena no vecākām ekoskolām Latvijā. Vides audita darbā iekļauts ļoti daudz praktisku ieteikumu, ko bērni paši var darīt, lai reāli taupītu enerģiju, kas nepieciešama siltuma un elektroierīču darbībai.

Vienu nedēļu visa skola veltīja tikai padziļinātai atkritumu audita veikšanai. Šai laikā īpaša uzmanība tika veltīta jaunākajām klasēm, lai mazajiem bērniem izskaidrotu, kāpēc tik svarīgi ievērot atkritumu šķirošanu. Audita un aptauju rezultātā bērni secināja, ka nepieciešams arī skolas ēkā izvietot atsevišķas tvertnes PET pudeļu savākšanai. Lai gan īpašais konteiners atrodas skolas pagalmā, tomēr tā kā PET pudeles kopējos skolas atkritumos nonāk visvairāk, bērni secināja, ka pašu izvietotas īpašas novietnes skolas ēkas iekštelpās mudinās ikvienu skolas apmeklētāju PET pudeles novietot atsevišķi.

Pierīgas reģiona konkursā „Caur izpratni – aktīvai rīcībai’” visvairāk punktu guva un uz fināla konkursu tika izvirzītas Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Ropažu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas komandas.

Biedrības „Latvijas Zaļā Josta” nacionālā mēroga konkurss „Caur izpratni – aktīvai rīcībai” notiks 19.martā Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Tajā savus konkursa darbus prezentēs un par galvenajām balvām sacentīsies 15 labāko darbu skolu komandas no visas Latvijas.