Jaunumi 2018 /

Pirmdien Alūksnē skolēnus mācīs šķirot atkritumus un rūpēties par vidi

Atpakaļ

SIA “Pilsētvides serviss” un “Zaļā josta” aicina Alūksnes vispārizglītojošo iestāžu skolēnus apmeklēt vides izglītības pasākumu, kas 23. aprīlī plkst. 11.00 notiks Alūksnes kultūras centrā. Pasākuma laikā tiks paziņoti un apbalvoti konkursa “Dzīvo zaļi” uzvarētāji, kā arī skolēniem būs iespēja apmeklēt SIA “Zaļā josta” saistošo lekciju par atkritumu šķirošanas nozīmi, piedalīties interaktīvās spēlēs ar vides aizsardzības tematiku un apmeklēt konkursam iesūtīto radošo darbu izstādi.

Šī gada martā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss” ar “Zaļā josta” atbalstu bija izsludinājis vides izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”, kurā bija aicināti piedalīties Alūksnes un Gulbenes skolu audzēkņi. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Abos novados konkursam tika iesūtīti vairāki radošie darbi, kuri liecina par skolēnu interesi un ievērojamām zināšanām par atkritumu šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu saimniekošanu kopumā, kā arī par iespējām šķirot atkritumus un samazināt to daudzumu mājas apstākļos.

“Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens no mums var ikdienā gādāt par taupīgu dabas resursu izmantošanu. Tā ir viens no efektīvākiem veidiem, kā samazināt gružu apjomu, jo šķirošanas rezultātā tiek radītas otrreizēji pārstrādātas izejvielas jaunu preču ražošanai, taupīti dabas resursi un mazinās cilvēka kaitējums apkārtējai videi. Konkursa dalībnieki ir paveikuši lielu darbu – konkursam iesūtītajos darbos ir vērojami ne vien risinājumi videi draudzīgai saimniekošanai un otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanai ikdienā, bet arī padziļinātā analīze par to, kā tad pareizi ir jāveic atkritumu šķirošana, kādas lietas var tapt no pārstrādājamiem materiāliem, un kādās jomās līdz ar to var samazināt atkritumu daudzumu,” par konkursa norisi stāsta SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

“Vides izglītība Alūksnes novadā ir īpaši svarīga, jo daba mūs ir apveltījusi ar bagātībām, kuras mums uzliek papildu atbildību rūpēties par tām un kopīgiem spēkiem saglabāt šīs vērtības nākamajām paaudzēm. Esam pateicīgi uzņēmumam “Pilsētvides serviss” par iniciatīvu un vides aizsardzības un zaļās domāšanas popularizēšanu Alūksnes novadā,” uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Konkursam “Dzīvo zaļi” savus pieteikumus ir iesūtījuši skolēni vecuma grupās no 1. līdz 11. klasei. Šobrīd notiek radošo darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana. Uzvarētāji un simpātiju balvu ieguvēji tiks paziņoti noslēguma pasākumā 23. aprīlī Alūksnes kultūras centrā plkst. 11:00-14:00, (Brūža ielā 7, Alūksnē). SIA “Pilsētvides serviss” un “Zaļā josta” aicina uz vides izglītības pasākumu visus Alūksnes skolēnus un skolotājus, lai kopā veicinātu atkritumu šķirošanas kultūras attīstību, likvidētu “baltos plankumus” attiecībā uz atkritumu šķirošanas procesu un iespējām Alūksnes novadā, ka arī saistošā veidā bērnu uzvedībā izkoptu atkritumu šķirošanas ieradumu.