Jaunumi 2016 /

Pirmo reizi Latvijā atzīmēs Tirgotāju dienu

Atpakaļ

Otrdien, 11.oktobrī, Ekonomikas ministrijā plkst. 16 vairāki Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) dalībnieki saņems atzinības rakstus par ieguldījumu tirdzniecības nozares attīstībā. Atzinības rakstus nozares pārstāvjiem pasniegs Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LTA prezidents Henriks Danusēvičs. Simboliskas dāvanas, uzsverot videi draudzīga iepakojuma materiāla lietošanas nozīmi, pasniegs “Zaļā josta” mārketinga vadītāja Laima Kubliņa.

Tirdzniecība ir lielākā tautsaimniecības nozare, tajā strādā 20% no valstī nodarbināto skaita un 80% iedzīvotāju ik dienas īsāku vai ilgāku laiku apmeklē tirdzniecības nozares uzņēmumos, lai iepirktos vai saņemtu pakalpojumus.

LTA, kas savu darbību atjaunoja 1994. gadā pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas, pašlaik apvieno vairāk kā 2000 tirdzniecības vietas un ap 800 uzņēmumu, kuru darbības sfēras – tirdzniecība, ēdināšana, pakalpojumu sniegšana un ražošana. LTA aktīvi iesaistās likumdošanas pilnveidošanā. Idejas par to, kā uzlabot norises nozarē, veidojas gan nozīmīgo tirgotāju sapulcēs, gan LTA padomes sēdēs, kurās apspriež stāvokli nozarē un ar valsts institūciju pārstāvjiem diskutē par tirdzniecības procesu vienkāršošanu, birokrātijas mazināšanu, kā arī par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. LTA līdztekus citām nevalstiskajām organizācijām iesaistās dažādos likumdošanas un sabiedrībā notiekošajos procesos, tai ir nozīmīga loma vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to uzlabošanai. LTA izplatīts brīvprātīgo darbs, kopumā valsts līmenī darbojas 46 brīvprātīgie, ieskaitot asociācijas prezidentu Henriku Danusēviču un LTA padomes priekšsēdētāju Daini Domiņu.

LTA jau vairākus gadus vēlas panākt, lai tiktu atzīmēta Tirgotāju diena. Sākot ar šo gadu tiek iedibināta tradīcija – pasniedzot atzinības rakstus labākajiem nozares pārstāvjiem, atzīmēt Tirgotāju dienu. Diemžēl līdz šim dažādu politisku iemeslu dēļ atteikts oficiāli noteikt šo dienu kalendārā. Tiek vērtēts, ka tirdzniecības nozare nav tik sabiedriski nozīmīga, lai gan tieši nozare ir tā, kas nodrošina darbavietas jauniešiem bez pieredzes, tātad piedāvā pirmo darbavietu. Līdzīgi ir arī ar pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kas zaudē savas pozīcijas darba tirgū salīdzinājumā ar gados jaunākiem kolēģiem citās profesijās, tieši darbs tirdzniecībā nodrošina iespēju strādāt un nopelnīt algu.

Pasākumu atbalsta “Zaļā josta”, kas ieinteresēta videi nekaitīga iepakojuma popularizēšanā un sadarbībā ar tirgotājiem. “Zaļā josta” šogad uzsākusi informatīvu vides kampaņu par izlietoto plastmasas maisiņu daudzuma ierobežošanu, ko ikdienā izmanto iepirkumiem.