Jaunumi 2014 /

Plakāti

Atpakaļ

Grāmatiņa “Kā pareizi šķirot atkritumus”

 

 

 

 

 

 

Grāmatiņa “Kā pareizi šķirot atkritumus” ir neliela un ērta pamacība ikvienam šķirotgribētājam, lai vieglāk un vienkāršāk izprastu kur un ko šķiro attiecīgajā kategorijā. 

Grāmatiņā ir sekojošas atkritumu kategorijas:

 • Plastmasa;
 • Papīrs;
 • Stikls;
 • Metāls;
 • Bioloģiskie atkritumi;
 • Tekstilizstrādājumi;
 • Izlietotas baterijas;
 • Elektroiekārtas;
 • Nolietotas riepas;
 • Medicīnas atkritumi;
 • Izdegušas spuldzes.

 

Infografiki par plastmasas maisiņu kaitīgo ietekmi un iespējām aizstāt plastmasas iepakojumu ar videi draudzīgu alternatīvu

  

Trakas lietas par…vidi

Izglītojoši informatīvās kampaņas „Trakas lietas…” ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem ir izveidotas brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem, iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.’

Grāmatā  „Trakas lietas par… vidi” iekļautas šādas sadaļas:

 

Mācību plakāti par otrreizējās pārstrādes ciklu

   

SIA „Zaļā josta” 2006. gadā ir izveidojusi mācību plakātus par dažādu materiālu otrreizējās pārstrādes ciklu, kas kalpo kā labs un praktisks vizuālais materiāls skolotājiem vides izglītības pasniegšanā.

Plakātos norādīts gan stikla otrreizējais pārstrādes cikls, gan papīra, plastmasa, gan arī dzērienu iepakojuma, metāla, skārda iepakojuma otrreizējais pārstrādes cikls. Ar plakātu palīdzību var labāk izprast šķirošanas nozīmi, kā noris katra materiāla pārstrāde un ko no pārstrādātā galaprodukta var saražot.

 

Infografiki par zaļu dzīvesveidu 

Lai uzskatāmi un uzrunājoši parādītu zaļa un ilgtspējīga dzīvesveida nozīmi un praktisko ieguvumu, „Zaļā josta” izstrādājusi četrus infografikus par jauniešiem svarīgākajām tēmām. Infografikos vizuāli vienkāršā veidā uzsvērti nozīmīgi, skaitļi, fakti un secinājumi par zaļo dzīvesveidu. Infografiki izstrādāti elektronisku plakātu veidā un tos iespējams izmantot mācību procesa papildināšanai ar uzskates materiāliem vai izvietošanai izglītības iestādēs vai birojos drukātā veidā.

Infografikos apskatītas sekojošas tēmas:

~        Ūdens taupīšana;

~        Papīra taupīšana;

~        Elektroiekārtu ilgtspējīga izvēle, izmantošana un apsaimniekošana;

~        Zaļā pārvietošanās;

~        Stikla un plastmasas atkritumu šķirošana un apsaimniekošana.

Infografiks TAUPI ŪDENI (PDF vai EPS)

Infografiks TAUPI RESURSUS (PDF vai EPS)

Infografiks PĀRVIETOJIES ZAĻI (PDF vai EPS)

Infografiks ŠĶIRO ATKRITUMUS (PDF vai EPS)

Paldies Zanei Valeniecei un Gitai Deniškānei par ieguldīto darbu un iedvesmu infografiku izstrādē!