Jaunumi 2023 /

Radīts bezmaksas palīgmateriāls pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem par vides saudzēšanu “Kosmiskā kārtība”

Atpakaļ

Radīta īpaša grāmata pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem “Kosmiskā kārtība”, kas ar rotaļām, atjautīgiem uzdevumiem, krāsojamiem darbiem un jautrām uzlīmēm mazajam lasītājam palīdz izzināt, kā rūpēties par apkārtējo vidi. Grāmata, kuras saturs ikvienam pieejams arī bez maksas, var kļūt par vērtīgu mācību palīgmateriālu kā izglītības iestādēs tā arī ikvienā ģimenēs, lai bērnam saistošā un saprotamā veidā palīdzētu izprast rūpes par vidi, atkritumu šķirošanu un “Kosmisko kārtību” kopumā, informē “CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.

Darba uzdevumu grāmatu “Kosmiskā kārtība” izstrādājuši Latvijas vadošo vides pakalpojumu nozares uzņēmumu grupas “AS CleanR Grupa” uzņēmumi “CleanR” un “Zaļā josta”, kuru ekspertu ikdiena paiet gan gādājot par modernu atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot atkritumu savākšanu un pārstrādi, gan izglītojot sabiedrību, kā labāk rūpēties par vidi, samazināt un šķirot atkritumus.
“Rūpes par vidi un attieksme par paša radīto atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu sakņojas mūsu katra personībā, kam pamati tiek likti jau mazotnē. Tāpēc ir būtiski jau bērnībā caur spēlēm un jautriem uzdevumiem sekmēt bērnu un jauniešu vides apziņu, parādot, ka videi draudzīgs dzīvesveids ir vienkāršs, pašsaprotams un aizraujošs. Aicinām Latvijas ģimenes un izglītības iestādes, mācot bērniem rūpes par vidi, izmantot grāmatiņas “Kosmiskā kārtība” uzdevumus, apvienojot spēkus zaļi domājošas paaudzes audzināšanā,” aicina SIA “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Savukārt CleanR valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs pieļauj, ka ar atraktīvu materiālu bērniem, efektīvi izdosies sasniegt arī pieaugušos.

“CleanR gādā par moderniem atkritumu apsaimniekošanas risinājumiem, modernizē savas ražotnes un būvē jaunas, lai iespējami liels atkritumu apjoms iegūtu otru dzīvi un nonāktu pārstrādē nevis atkritumu poligonā. Paši ievērojam un citus aicinām sākt ar pamata soļiem, no kuriem pirmais ir neradīt atkritumus – nepirkt liekas, nevajadzīgas un vienreiz lietojamas preces, lieki netērēt energoresursus, izslēdzot gaismu istabās, kurās neuzturamies, un lieki netecināt krāna ūdeni. Otrais solis ir apgūt prasmi šķirot un apzināties, ka atkritumi var pārtapt resursā jaunu lietu radīšanai. Ikdienā redzam, – cilvēki, kas šīs pamata nostādnes sākuši apgūt jau bērnībā, tās pieaugušā vecumā turpina ievērot, jo tā šķiet pareizi un pašsaprotami. Ticam, ka jautrā un izzinošā grāmatiņa “Kosmiskā kārtība” mums ļaus sasniegt iespējami plašu bērnu auditoriju, kas ne vien paši aizraujošā veidā izzinās vienkāršos soļus, kā saudzēt vidi sev apkārt, bet to iemācīs arī saviem vecākiem. Mēs zinām, bērni patiesi ir labākais instruments, kā mainīt arī pieaugušo paradumus un grāmatiņā katram bērnam ir iespēja kļūt par savas ģimenes galveno kārtības inspektoru, kas, ticam, mainīs visus ģimenes paradumus,” atzīst Stankevičs. Uzdevumu grāmatiņa “Kosmiskā kārtība” ir bezmaksas, pieejama ikvienam interesentam digitāli un to var lejupielādēt CleanR mājaslapā, sadaļā “Vides izglītība”.

Grāmatiņas “Kosmiskā kārtība” galvenie tēli ir skudru puikas Klīniņš un Mēsliņš, kas kopā ar jauno lasītāju un arī viņa vecākiem darbojas dažādos uzdevumos, tā izzinot vides saudzēšanas pamatprincipus. Grāmatiņa katrai ģimenei ļauj noskaidrot, cik videi draudzīgi viņu ikdienas paradumi šodien, un palīdz atklāt, ko darīt, lai atkritumu būtu mazāk, bet vide – tīrāka. Grāmata sniedz vairākas citas vērtīgas atbildes uz jautājumiem, kā ikviens var gādāt, lai Zeme smaidītu!

“Caur šīm rotaļām mēs vēlamies arī uzsvērt, ka kārtība dabā sākas ar kārtību katra paša mājās un pagalmā,” piebilda Stankevičs.

Lejupielādē šeit