Jaunumi 2020 /

Radošā konkursa aicinājums svētku noskaņās “Staro zaļi”

Atpakaļ

Latvijas valsts pirmssvētku noskaņās, pievienojoties līdzdalības akcijai #Staro mājās, “Zaļā josta” un Elektrum Energoefektivitātes centrs aicina ikvienu iesaistīties radošo darbu konkursā. Izstrādā savu zaļo un videi draudzīgo gaismas objektu savam mājoklim. 

Konkursa ietvaros gaismas objektu jāizstrādā, atsakoties no lieka veikala apmeklējuma un jaunu izejmateriālu vai priekšmetu iegādes, un iespēju robežās izmantojot tos materiālus, kas jau ir pieejami mājās vai iegūti no dabas, piešķirot tiem “otro dzīvi” vai otro dizainu.

Mērķis 

  • * Pievērst sabiedrības uzmanību un veicināt sabiedrības izpratni par materiālu otrreizējās lietošanas iespējām, resursu saudzīgu patēriņu un mudināt ieviest savā ikdienā videi draudzīgus risinājumus;
  • * izglītot sabiedrību par iespējām atteikties no lieku priekšmetu iegādes, aizstājot tos no otrreizējām izejvielām darinātām dabai draudzīgām alternatīvām;
  • * iesaistīt sabiedrību praktiskās aktivitātēs, kas veicina sadzīves atkritumu šķirošanu un no šķirošanā radušo otrreizējo izejmateriālu jēgpilnu izmantošanu.

Radošo konkursa ideju iesniegšanas laiks un darba iesniegšanas veids
Dalībnieki piesaka savu radošo darbu, iesniedzot šī darba fotogrāfijas līdz 2020. gada 22. novembrim plkst. 23:59, nosūtot to pa e-pastu: konkurss@zalajosta.lv. Jautājumu gadījumā tālrunis saziņai: 67808112. 
Piedalīties radošo ideju aicinājumā var ikviens individuāli neatkarīgi no vecuma grupas, atsūtot sava darba fotogrāfiju uz e-pastu, norādot darba autora vārdu, uzvārdu, vecumu,  pārstāvēto izglītības iestādi/ vai uzņēmumu (pēc izvēles), un kontakttālruni. Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt līdz trīs (3) radošajiem darbiem, iesniedzot tos vienā pieteikumā.

Radošā konkursa darba uzdevums 

  • Izgatavot videi draudzīgu svētku gaismas objektu (dekoru, rotājumu) no mājās sašķirotiem un atrodamiem otrreizējiem izejmateriāliem un/vai dabas materiāliem. Aicinām padomāt arī par gaismas objekta energoefektivitāti – ja objekta izveidē plānojat lietot spuldzes vai gaismas virtenes, iesakām izvēlēties LED spuldzes vai LED spuldžu virtenes, jo tās patērē līdz pat septiņām reizēm mazāk elektroenerģijas nekā kvēlspuldzes un to virtenes.
  • Darināšanas procesā, izvērtēt objekta ilglaicīgu/vairākkārtēju lietošanu. Veidojot gaismas objektus, īpašu uzmanību veltīt gaismas objekta ugunsdrošībai, lai izvairītos no objektu aizdegšanās riska.
  • Katrs dalībnieks konkursam var pieteikt līdz trīs (3) gaismas objektiem. Lai apliecinātu darba autentiskumu, pievieno vienu (1) fotogrāfiju, kurā redzams darbs kopā ar tā autoru. Fotogrāfija ar darba autoru būs redzama tikai konkursa rīkotājiem, un bez dalībnieka rakstiskas atļaujas, netiks publiski izmantota. Dalībnieki savu darbu fotogrāfijas, ievietojot sociālo tīklu portālos, publiskajam ierakstam pievieno mirkļa birkas #staromajas #starozali.

Zaļāko gaismas objektu ideju apbalvošana
Iesūtītās zaļās idejas tiks izvērtētas un piecu (5) zaļāko gaismas objektu autori, tiks iepriecināti ar praktiskām specbalvām no SIA “Zaļā josta” un Elektrum Energoefektivitātes centra. Iesniegto ideju vērtēšana tiks veikta pēc vairākiem kritērijiem: videi draudzīgu materiālu izvēle, oriģinalitāte, funkcionalitāte un otrreizējo izejmateriālu pielietošana, izmantošanas ilglaicīgums, energoefektivitāte un darba kvalitāte.
Labāko darbu fotogrāfijas un konkursa uzvarētāju vārdi, tiks publicētas interneta vietnēs tirailatvijai.lv un zalajosta.lv, un citās partneru un atbalstītāju interneta vietnēs.

Personas datu aizsardzība 
Reģistrējot savu darbu, Dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko Dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtās fotogrāfijas) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Konkursa organizēšanu. Dalībnieku fotogrāfijas var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto pasākumu mārketinga nolūkiem. Konkursa organizatori apliecina, ka saņemtie personas dati netiks nodoti trešajām pusēm un tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Savu piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā Dalībnieks var atsaukt jebkurā brīdī, rakstot uz konkurss@zalajosta.lv.