Jaunumi 2018 /

Rīgā uzsākta nevajadzīgu un bojātu spoguļu utilizācijas akcija

Atpakaļ

Sniedzot iedzīvotājiem iespēju videi draudzīgā veidā utilizēt nevajadzīgos spoguļus, SIA “Stikla Serviss” un SIA “Zaļā josta” organizē nevajadzīgu un bojātu spoguļu utilizācijas akciju. Tās ietvaros no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemti nederīgie spoguļi, iespēju robežās atjaunoti un salaboti, atgriežot tos atkārtotā apritē. Akcija norisinās līdz 2018. gada 30. aprīlim, spoguļi tiek pieņemti divās vietās Rīgā.

“Spoguļstikls nav piemērots atkārtotai pārstrādei, tāpēc bojāti vai nevajadzīgi spoguļi no vides viedokļa ir ļoti nelietderīgs atkritumu veids,” norāda Laima Kubliņa, SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja, uzsverot, ka labākais risinājums ir spoguļu atjaunošana, sniedzot tiem otru mūžu un ievērojami paildzinot kalpošanas laiku. Vienlaikus tiek mazināts radīto atkritumu apjoms, taupīti resursi un mazināta maksa par atkritumu apglabāšanu.

Kampaņas mērķis ir ne tikai iedzīvotājiem palīdzēt atbildīgi un videi draudzīgi utilizēt nevajadzīgos spoguļus, bet arī radīt pievienoto vērtību, sagādājot prieku bērniem. Kampaņas ideju izklāsta tās iniciatore SIA “Stikla Serviss” valdes locekle Jana Zubricka: “Kampaņā savāktie spoguļi tiks sašķiroti un izmantojamie tiks atjaunoti un nodoti izglītības iestādēm, kurās mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Iepriekšējā akcijā palīdzējām Rīgas 5. internātpamatskolai. Savukārt saplēstie spoguļi, kurus vairs nav iespējams atjaunot, tiks utilizēti atbilstoši visām vides un normatīvo aktu prasībām.”

Ikvienam akcijas dalībniekam, nododot nevajadzīgo spoguli, būs iespēja iegādāties jaunu spoguli ar 20% atlaidi.

Nevajadzīgie spoguļi tiek pieņemti “Stikla Serviss” filiālēs Rīgā, Katlakalna ielā 11 k-8 un A. Briāna ielā 10.

Papildu informācija:

Jana Zubricka, SIA “Stikla Serviss”

67472933, jana@stikla-serviss.lv, www.stikla-serviss.lv