Jaunumi 2014 /

Semināri Daugavpilī

Atpakaļ

SIA “Zaļā josta” 2006. gada 18.janvārī, Daugavpils rajona padomē, Rīgas ielā 2, organizēja seminārus par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu gan uzņēmumos, gan pašvaldībās. Savā pieredzē dalījās Latvijas vadošie nozares speciālisti.

Seminārs „Jaunumi izlietotā iepakojuma, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanā” sniedza noderīgu informāciju uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem.
Semināra programma:

Seminārs „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – uzdevumi un izpildes organizācija Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā” ir paredzēts pašvaldību pārstāvjiem.

Semināra programma:

Pašvaldību seminārā piedalījās:

Aglonas pagasta padome, Ambeļu pagasta padome, Andrupenes pagasta padome, Asūnes pagasta padome, Dagdas pagasta padome, Dagdas pilsētas padome, Daugavpils rajona padome, Demenes pagasta padome, Eglaines pagasta padome, Grāveru pagasta padome, Krāslavas rajona padome, Indras pagasta padome, Kalniešu pagasta padome, Kalupes pagasta padome, Krāslas novada dome, Krāslas rajona padome, Laucesas pagasta padome, Līksnas pagasta padome, Līvānu novada dome, Medumu pagasta padome, Naujenes pagasta padome, Naujenes pagasta padome, Preiļu novada dome, Preiļu rajona padome, Riebiņu novada dome, Rudzātu pagasta padome, Salienas pagasta padome, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, Skaistas pagasta padome, Skrudalienas pagasta padome, Subates pilsētas ar lauku teritor.padome, Sventes pagasta, Šķaunes pagasta padome, Vaboles pagasta padome, Vides aizsardzības konsultatīvais birojs “Ozols”, Višķu pagasta padome.