Jaunumi 2014 /

Seminārs „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”

Atpakaļ

„Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju un piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem organizē semināru

„Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”.

Seminārs norisināsies 2011. gada 23. februārī plkst. 10.00 Vangažos, Vangažu pilsētas pārvaldes telpās, Meža ielā 1. Seminārā aicināti piedalīties Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību pārstāvji, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi un citi interesenti.

Seminārs tiek rīkots ar mērķi veicināt Reģionālā Atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildē iesaistīto pušu izpratni un skaidrību par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas mērķiem, tuvākiem uzdevumiem, pienākumiem un atbildību, finansējuma avotiem sistēmas ieviešanā un attīstībā.

Semināra ietvaros tiks skatīta atkritumu ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Galvenais uzsvars tiks likts uz dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību Latvijā un Pierīgas reģionā. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar finanšu līdzekļu pieejamību projektu īstenošanai pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, uzskatāmi parādot to, ka līdzekļi sistēmas uzlabošanai ir pieejami – ir tikai jāmācās pareizi tos apgūt un izmantot. Semināra noslēgumā savu redzējumu par dalīto atkritumu apsaimniekošanu Pierīgas reģionā izklāstīs SIA „Vidzemes serviss” pārstāvis.

Pēc semināra dalībnieki varēs uzdot neskaidros jautājumus, uz kuriem atbildēs semināra lektori – nozares eksperti ar plašu pieredzi atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.

Ielūgums uz semināru

Semināra darba programma 

Papildus informācija:

Ilze Fīlipa, mob. tālr.: 27099097, e-pasts: ilze.filipa@zalajosta.lv