Jaunumi 2014 /

Seminārs Malienā

Atpakaļ

2006. gada 16.novembrī SIA “Zaļā josta” Gulbenes padomē organizēja semināru “Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēma – uzdevumi un izpildes organizācija Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un LASUA.


Attēlā: Ilze Doniņa un Bruno Otersons

Lektoru prezentācijas Jūs varat lejuplādēt klikšķinot uz izceltajiem semināra programmas punktiem.

Semināra programma:

Papildu informācijai:

  • Velga Vilciņa, biedrība “Latvijas Zaļā josta”, Valdes priekšsēdētāja (tālr./fakss 7808320; mob. 9525682; velga.vilcina@zalajosta.lv)

  • Armands Nikolajevs, Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas prezidents (tālr./fakss 7279420; mob. 9197606; lasua@inbox.lv)

  • Bruno Otersons, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks (tālr. 7221102; fakss 7212241; mob.9197606; bruno@lps.lv)

Seminārā piedalījās:

Alba, Alsviķu pagasta padome, Apšu pagasta padome, Balvu pilsētas dome, Bērzkalnes pagasta padome, Bērzpils pagasta padome, Cesvaines pilsētas un lauku teritorijas dome, Dzelzavas pagasta padome, Gaujienas pagasta padome, Gulbenes nami, Gulbenes pilsētas dome, Gulbenes rajona padome, Ilzenes pagasta padome, Indrānu pagasta padome, Jaunalūksnes pagasta padome, Jaunannas pagasta padome, Jaungulbenes pagasta padome, Kalnciemupju pagasta padome, Krišjānu pagasta padome, Lazdulejas pagasta padome, Lejas ciema pagasta padome, Liepnas pagasta padome, Litenes pagasta padome, Lubānas KP, Lubānas pilsētas dome, Malienas pagasta padome, Mālupes pagasta padome, Pededzes pagasta padome, Rankas pagasta padome, Rugāju pašvaldība, Rūpe, Stāmerienas pagasta padome, Tilžas pagasta padome, Tirzas pagasta padome, Vīksnas pagasta padome, Viļakas pašvaldība, Viļakas pilsētas dome, Virešu pagasta padome, Zeltiņu pagasta padome, Ziemeru pagasta padome, Žīguru pašvaldība.