Jaunumi 2014 /

Seminārs SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem

Atpakaļ

Seminārs SIA „Zaļā josta” līgumpartneriem norisinājās 2010. gada 16. aprīlī Vides ministrijā. Visi SIA „Zaļā josta” līgumpartneri tika aicināti apmeklēt semināru un iepazīties ar veiktajām izmaiņām likumdošanā un ar to saistītiem jautājumiem.

Seminārā pirmā uzstājās Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietniece Rudīte Vesere ar prezentāciju „Aktuālās normatīvo aktu prasības par dabas resursu nodokļa piemērošanu iepakojumam, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un videi kaitīgām precēm un to apsaimniekošanai”. Prezentācijā tika sniegta informācija un skaidroti veiktie grozījumi un izmaiņas likumā par dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un maksāšanas kārtību un kārtību, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļaujas videi kaitīgām precēm un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem. Tika sniegtas aktualitātes, kas sagaidāmas nodokļa aprēķināšanā par videi kaitīgām precēm un iepakojumu, kā arī dabas resursu nodoklī par plastmasas iepirkumu maisiņiem. Pēc R. Veseres uzstāšanās visiem klātesošajiem tika sniegta iespēja uzdot neskaidros jautājumus, uz kuriem tika sniegtas izsmeļošas un precīzas atbildes.

Interesanta bija kvalitātes vadības sistēmu pašvērtējuma auditores un Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra ekspertes Ilvas Pūliņas prezentācijas, kurās tika apskatītas šādas tēmas „Iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinošie uzskaites dokumenti un tajos iekļaujamā informācija. Videi kaitīgu preču svaru apliecinošie uzskaites dokumenti un tajos iekļaujamā informācija”. Spriežot pēc līgumpartneru uzdotajiem jautājumiem, tieši materiālu veidu identifikācija un precīza svara noteikšana sagādā uzņēmumiem vislielākās grūtības, tādēļ I.Pūliņas prezentācija palīdzēja rast atbildes uz līgumpartneru interesējošajiem jautājumiem.

Semināra noslēgumā uzstājās SIA „Zaļā josta” finanšu direktors Mārtiņš Krūmiņš, kas informēja visus semināra dalībniekus par SIA „Zaļā josta” aktualitātēm. Sniedza pārskatu par elektronisko atskaišu sistēmu, kā arī visus klātesošos līgumpartnerus aicināja piedalīties SIA “Zaļā josta” un “Veolia Vides Serviss” organizētajā talkā 24. aprīlī Bolderājā, Piejūras dabas parka teritorijā.

Paldies visiem līgumpartneriem, kas apmeklēja SIA „Zaļā josta” rīkoto semināru! Ceram, ka seminārā sniegtā informācija Jums bija saistoša un atvieglos Jūsu turpmāko darbību. Gaidīsim Jūs nākamajā SIA „Zaļā josta” seminārā, par kura norisi informēsim elektroniski.

Semināra lektoru prezentācijas krievu valodā ir iespējams aplūkot zemāk.