Jaunumi 2014 /

SIA „Zaļā josta” akcija „Noslēdz apsaimniekošanas līgumu un pusgadu lasi žurnālus bez maksas”

Atpakaļ

AKCIJAS NOTEIKUMI

 1. Akcijas organizators

SIA „Zaļā josta”
Reģ. Nr.: LV 40003600046
Adrese: Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV-1004
E-pasts: info@zalajosta.lv 

2. Akcijas norises vieta

Akcija norisinās visā Latvijas teritorijā.

 3. Akcijas norises laiks

Sākums: 2014. gada 21. janvāris
Beigu datums: 2014. gada 13. februāris

 4. Akcijas balvas

Abonements 6 mēnešiem vienam no uzvarētāja izvēlētajiem žurnāliem:

4.1. Žurnāls „Cosmopolitain”, latviešu val.;

4.2. Žurnāls „FHM”, latviešu val.;

4.3. Žurnāls „Ieva”, latviešu val.;

4.4. Žurnāls „Klubs”, latviešu val.;

4.5. Žurnāls „Leģendas”, latviešu val.;

4.6. Žurnāls „Lilit”, latviešu val.;

4.7. Žurnāls „Pastaiga.ru”, krievu val.;

4.8. Žurnāls „Pastaiga”, latviešu val.;

4.9. Žurnāls „Pie galda”, latviešu val.;

4.10. Žurnāls „Playboy, latviešu val.;

4.11. Žurnāls „Santa”, latviešu val.;

4.12. Žurnāls „Shape”, latviešu val.;

4.13. Žurnāls „Top Gear Latvija”, latviešu val.;

4.14. Žurnāls „Veselība”, latviešu val.;

4.15. Žurnāls „Лилит”, krievu val.;

4.16. Žurnāls „Патрон”, krievu val.

5. Akcijas norises kārtība un noteikumi

5.1. Ja Dabas resursu nodokļa maksātājs par izlietoto iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm vai elektroiekārtām (turpmāk DRN maksātājs) noslēdz apsaimniekošanas līgumu ar SIA „Zaļā josta” laika posmā no 2014. gada 21. janvāra līdz 2014. gada 13. februārim, tad tas kļūst par akcijas dalībnieku un saņem garantētu balvu – vienu no 4. punktā norādīto žurnālu abonementiem 6 mēnešiem, turpmāk BALVA.

5.2. DRN maksātājam ir jānoslēdz apsaimniekošanas līgums ar SIA „Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču vai elektroiekārtu apsaimniekošanu (turpmāk LĪGUMS).

5.3. Lai noslēgtu LĪGUMU, DRN maksātājam jāsazinās ar SIA „Zaļā josta”, zvanot pa tālruni 67607880 vai nosūtot pieprasījumu par LĪGUMA slēgšanu uz e-pastu info@zalajosta.lv, norādot uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju. SIA „Zaļā josta” pārstāvis ar Jums sazināsies, pārrunājot sadarbības noteikumus.

5.4. DRN maksātājs var noslēgt neierobežotu skaitu LĪGUMU, par katru noslēgto LĪGUMU saņemot garantētu BALVU.

6. Akcijas uzvarētāja noteikšana un BALVU saņemšanas kārtība:

6.1. Akcijas uzvarētāji būs visi DRN maksātāji, kas būs noslēguši LĪGUMU atbilstoši 5. punktā aprakstītajai kārtībai.

6.2. Par BALVU izsniegšanu ar katru akcijas uzvarētāju akcijas organizators vienosies individuāli.

7. Papildus noteikumi:

7.1. Akcijā nevar piedalīties SIA „Zaļā josta” darbinieki un pirmās pakāpes radinieki.

7.2. BALVAS nevar saņemt citas mantas veidā vai skaidrā naudā.