Jaunumi 2022 /

SIA “Zaļā josta” ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP īstenošanu.

Atpakaļ


SIA “Zaļā josta” ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošanu.
Projekts tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem nozares sadarbības partneriem.
LIFE Waste To Resources Integrētā projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.
Kopējais projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 301009 eiro, no šīs summas EK LIFE programmas finansējums ir 181205 eiro, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Latvijas Republikas valsts budžeta līdzfinansējums ir 90603 eiro un 30201 EUR ir SIA “Zaļā josta” finansējums.  

SIA “Zaļā josta” projekta ietvaros piedalīsies 2 aktivitāšu īstenošanā: projekta ietvaros kopā ar citiem sadarbības partneriem paredzēts izvērtēt, piedalīties modelēšanā un izstrādāt ieteikumus ražotāja atbildības sistēmas modeļa papildināšanai un ieviešanai Latvijā attiecībā uz tabakas izstrādājumu ar filtriem, un filtriem lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, kā arī panākt situācijas uzlabošanos un mazināt piesārņojumu no cigarešu izmešiem, meklēt vispiemērotākos risinājumus, kas motivē cilvēkus izmest cigarešu izmešus sadzīves atkritumu miskastē, kā arī, pētot patērētāju uzvedību, modelēt uzvedības maiņu, izveidot preventīvu infrastruktūru 2 pašvaldību pilotteritorijās un veikt visaptverošu sabiedrību uzrunājošu, izglītojošu un informējošu kampaņu. 


Šis aktivitāte ir nepieciešama kā būtiska preventīva darbība, lai samazinātu cigarešu izsmēķu atkritumu daudzumu, jo no  2012. līdz 2019 .gadam ir strauji audzis Latvijas piekrastes zonā konstatēto cigarešu, izsmēķu un filtru īpatsvars un izplatība. Ja 2012. gadā vēl 17% no piekrastes teritorijas tika atzīti par brīviem no cigarešu izsmēķiem, tad 2019. gadā izsmēķi ir atrasti 98% piekrastes monitoringa izpētes teritorijās .  līdz ar ko tiek pieņemts, ka arī citās teritorijās piesārņojuma apjoms ir ar pieaugošu tendenci un sasniedzis kritisku piesārņojuma robežu.  


Saskaņā ar jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējuma programmas kampaņas ilgtermiņa datiem, laika periodā no 2012. gada līdz 2019. gadam, Latvijas teritorijā cigarešu izsmēķi ir trešā lielākā atkritumu frakcija šo gadu laikā, kopā veidojot 8% no visiem atkritumiem piekrastē. Vidēji katros 10 Latvijas piekrastes metros atrodas 16 izsmēķi. 


Kopumā Latvijā patēriņam 2019. gadā nodoti 1 900 miljoni cigarešu vienību, tādejādi vidēji radīto atkritumu daudzums no cigarešu filtriem ik gadu veido ~394 492 kg.
Tāpat Direktīva 2019/904 nosaka, ka Dalībvalstīm būtu jāveicina virkne dažādu pasākumu ar mērķi samazināt piesārņojumu, ko rada tabakas izstrādājumu pēcpatēriņa atkritumi.


Lai samazinātu cigarešu izsmēķu atkritumu daudzumu vidē, ir nepieciešams ilgstošs turpinošs darbs vairāku gadu garumā, lai sabiedrībā veidotos izpratne un rezonanse par šo problēmu, un tā vēlētos iesaistīties problēmas risināšanā.