Jaunumi 2009 /

SIA „Zaļā josta” Lielajā Talkā

Atpakaļ

2009. gada 18. aprīlī Latvijas un kaimiņvalstu – Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Sanktpēterburgas apgabala – iedzīvotāji tika aicināti doties Lielajā Talkā, lai sakoptu savu valsti. Lielās Talkas organizatoru galvenais mērķis ir 10 gadu laikā, līdz Latvijas 100. gadadienai, padarīt Latviju un Baltijas valstu reģionu par sakoptāko un tīrāko vietu pasaulē.

SIA „Zaļā josta” aktīvi atbalstīja Lielās Talkas norisi, sniedzot talkai pašu svarīgāko – gan sarūpējot otrreizēji pārstrādātus maisus atkritumu vākšanai skolām, kas pieteicās Lielajai Talkai, gan arī kolektīvi piedaloties talkā un aicinot savus sadarbības partnerus un klientus iesaistīties Latvijas sakopšanā Lielās Talkas ietvaros.

Lielās Talkas dienā SIA „Zaļā josta” kolektīvs kopā ar dabas draugu Ezīti Jostiņu sakopa Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas teritoriju un tuvāko apkārtni. Talkas mērķis bija gan sakopt skaistu, bet diemžēl cilvēku nevīžības dēļ piesārņotu vietu, gan arī labiekārtot skolas teritoriju un atbrīvot to no vecām lapām, zariem un citiem gružiem, kas skolas pagalmu rotājuši jau no pērnā gada nogales vai pat vēl ilgāk.

Pēc talkas bijām patīkami pārsteigti, kad redzējām, cik ļoti Lielā Talka un mūsu visu ieguldījums spēja pārvērst skolas apkārtni. Taču vislielāko gandarījumu pēc talkas radīja apziņa, ka esam darījuši labu bērniem ar īpašām vajadzībām, kas mācās šajā skolā un bieži dodas pastaigā pa skolas teritoriju – nu tā ir tīra, sakopta un gatava ar saulainiem pavasara sveicieniem sagaidīt bērnus.

Līdzās SIA „Zaļā josta” Lielajā Talkā darbojās arī pašas Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas skolēni, Tele 2 kolektīvs, Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu, kā arī viens no aktīvākajiem Lielās Talkas atbalstītājiem un organizatoriem – spēkavīrs Raimonds Bergmanis u.c.

Talkas dienā, spītējot neomulīgajam laikam un dzestrajam vējam, kolektīvi sakopām skolas apkārtni. Visvairāk laika nācās veltīt tieši pērno lapu savākšanai, turklāt zem lapu kaudzēm atklājās vairāki cilvēku noglabāti „dārgumi” – maisi ar atkritumiem, veci apavi, tukšas pudeles un būvgruži, kas iespējams skolas teritorijā nonāca no blakus esošajiem dārziņiem. Taču talcinieku neatlaidības rezultātā visa šie „dārgumi” tika atrasti un nogādāti drošā vietā, kur tie vairs nespēs radīt kaitējumu videi.

Arī mūsu talismans – dabas draugs Ezītis Jostiņš – aktīvi iesaistījās talkas norisē. Talkas sākumā Jostiņš palīdzēja dalīt talciniekiem maisus un cimdus, kā arī aicināja sakopšanas darbiem lielus un mazus talkotājus, savukārt talkas laikā Jostiņš palīdzēja vākt atkritumus un pērnās lapas.

SIA „Zaļā josta” ļoti cer, ka pēc talkas Latvijas iedzīvotāji kļūs atbildīgāki un vairāk aizdomāsies par vides saudzēšanu, kā arī cītīgāk pievērsīsies atkritumu šķirošanai, tādējādi ne tikai samazinot radīto atkritumu daudzumu, bet arī nodrošinot to pārstrādi otrreizējās izejvielās, kuras varētu lietderīgi izmantot nākotnē jaunu lietu ražošanā. Un tad arī līdzīgas talkas mums būtu jārīko daudz retāk un Lielās Talkas organizatoru izvirzītais mērķis – 10 gadu laikā padarīt Latviju par tīrāko vietu uz Zemes – piepildītos daudz īsākā laikā.

Rūpēsimies par dabu katru dienu – nepiesārņosim to, būsi atbildīgi un šķirosim atkritumus, radot tiem otru dzīvi! Būsim kopā tīrai Latvijai katru dienu!

Vairāk informācijas par Lielo Talku meklējiet www.talkas.lv.