Jaunumi 2022 /

SIA Zaļā josta uzsāk sadarbību ar HAGBERG, paplašinot bateriju šķirošanas konteineru pieejamību daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās

Atpakaļ

Pieaugot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju interesei par atkritumu šķirošanas iespējām un veidiem, HAGBERG uzsāk sadarbību ar apsaimniekotāju Zaļā josta, paplašinot bateriju šķirošanas punktu pieejamību dzīvojamajās mājās.

Pirms aptuveni divām nedēļām daļai HAGBERG pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tika nodotas uzņēmuma Zaļā josta izlietoto bateriju savākšanas kastītes, lai iedzīvotāji varētu paši lemt par to, vai šāds atkritumu šķirošanas veids būtu aktuāls konkrētās mājas iedzīvotājiem. 

“Interese no HAGBERG pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem par bateriju šķirošanas konteineriem sākotnēji kopumā bija vairāk piesardzīga. Bet, tiklīdz sākām testa bateriju šķirošanas kastīšu izvietošanu, piesardzība mazinājās, un rezultātā pieprasījums pārsniedza sākotnējo piedāvājumu. Kopā HAGBERG pārvaldībā šobrīd ir 58 mājas, no kurām, jau 17 mājās, tas sanāk 29 kāpņutelpās*, ir ieviestas bateriju šķirošanas kastītes,” stāsta Andris Vindels, HAGBERG dzīvojamo māju pārvaldnieks.

Viens no galvenajiem veidiem, kā samazināt kaitējumu videi, ir šķirot atkritumus, lai ik dienas masveidā netiek izmestas lietas, ko iespējams otrreizēji pārstrādāt. Kā rāda pētījuma kompānijas Kantar 2021. gada aptaujas dati, galvenokārt Latvijas iedzīvotāji kopumā cīņā ar klimata pārmaiņām cenšas samazināt atkritumu daudzumu un regulāri šķiro atkritumus, lai tos varētu nodot atkārtotai pārstrādei (59% Latvijas iedzīvotāju).

“Izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuru dalīta vākšana un pārstrādes nodrošināšana ir ne tikai nozīmīga no vides saudzēšanas viedokļa, bet arī ļauj atgūt virkni vērtīgu otrreizējo izejvielu!

Lai veicinātu sabiedrības iesaisti atkritumu šķirošanā, ir būtiski veicināt šķiroto atkritumu nodošanas ērtumu un pieejamību iedzīvotājiem. Esam gandarīti, ka HAGBERG ir raduši iespēju papildu iepakojuma šķirošanai, iedzīvotājiem ļaut ērti šķirot izlietotās baterijas mājas apstākļos. Turklāt kaimiņu rādītais piemērs atkritumu šķirošanā noteikti ir labs pamudinājums iesaistīties atkritumu šķirošanā ar pasīvajiem vai skeptiski noskaņotajiem māju iemītniekiem!”, norāda Laima Kubliņa, Zaļā josta pārstāve. 

Sabiedrības kopējie ikdienas ieradumi mainās salīdzinoši lēni – cits pārmaiņas pieņem ātrāk, cits lēnāk. Tieši tāpēc videi draudzīgu saimniekošanas paradumu ieviešana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir jāveic pakāpeniski, lai nerastos sajūta, ka tā ir piespiedu prasība no apsaimniekotāja vai komunālo pakalpojumu sniedzēja puses, jo videi draudzīgāka dzīvošana ir katra individuāla izvēle.

“HAGBERG kā dzīvojamo māju pārvaldnieks tieši ietekmēt iedzīvotāju paradumu maiņu nevar, bet mēs varam dot atbalstu videi draudzīgu procesu ieviešanā, lai ceļš no idejas līdz darbiem par ilgtspējīgāku un saudzīgāku dzīvošanu nebūtu tik tāls un sarežģīts, kā varētu šķist. Un sadarbības veidošana ar tādiem ekspertiem vides jautājumos kā Zaļā josta ir viens no veidiem, kā varam censties veicināt iedzīvotāju paradumu maiņu, piedāvājot dažādākus atkritumu šķirošanas veidus un iespējas, papildus jau esošajiem atkritumu šķirošanas konteineriem”, uzsver A. Vindels, HAGBERG dzīvojamo māju pārvaldnieks. 

Jebkuras izmaiņas sākas ar mums pašiem, un ikviena iesaiste ir pozitīvu pārmaiņu radīšana jau šodien! HAGBERG turpina pakāpeniski ieviest videi draudzīgākas saimniekošanas praksi ne tikai uzņēmuma darbībā, bet šobrīd jau arī, padarot pieejamākas videi draudzīgākas saimniekošanas iespējas mūsu klientiem.

*Šobrīd bateriju šķirošanas kastītes izvietotas dzīvojamo māju attīstītāja YIT Latvia dzīvojamo māju projektā Green City 1, 2, 3 mājās, attīstītāja AFI Europa Latvia dzīvojamo māju projektā “Trebū Home”, Bonava dzīvojamo māju projektā Dreilinga mājas, kā arī rezidenču kvartāla “Līčukrasti”.